Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільна географія

Суспільна географія - це наука про загальні та специфічні закони та закономірності територіальної організації суспільства, механізми дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у просторово-часовому географічному просторі. Таким чином, це базова частина географічної науки, яка комплексно вивчає антропосферу Землі. У нашій країні суспільна географія утвердилась наприкінці 80-х років як синтез економіко-географічних та соціогеографічних напрямів географії із розширенням предмету за рахунок вивчення просторової організації культурної, політичної, військової, медичної, екологічної та інших сфер діяльності суспільства. В світовій географічній науці терміну "Суспільна географія" відповідає термін "Human geography". Суспільна географія вивчає і аналізує в єдності тріаду Населення - Господарство - Природа, взаємозв'язки між елементами цієї тріади. У цьому розділі суспільно-географічні знання подані у 2-х блоках: шкільний курс суспільної географії та академічний блок суспільно-географічних наук, напрямків та досліджень.

Шкільний курс суспільної географії

1. Економічна та соціальна (суспільна) географія України

Економіко- і політико-географічне положення України. Державний кордон

Адміністративно-територіальний поділ України. Історико-географічні області та етнографічні райони

Формування території України

Населення та трудові ресурси України

Загальна характеристика господарства України

Промисловість України

- Паливно-енергетичний комплекс

- Металургійний комплекс

- Машинобудівний комплекс

- Хімічний комплекс

- Лісопромисловий комплекс

- Будівельний комплекс

Соціальний комплекс України

Агропромисловий комплекс України

Транспортна система України

Суспільно-географічне районування України

Раціональне використання природних умов та ресурсів та їх охорона

Глобальні проблеми людства та їх прояв в Україні

2. Економічна та соціальна (суспільна) географія світу

Політична карта світу

Географія світових природних ресурсів

Географія населення світу

Загальна характеристика світового господарства

Географія промисловості світу

- Географія паливно-енергетичного комплексу світу

- Географія металургії світу

- Географія машинобудування світу

- Географія хімічної промисловості світу

- Географія лісової та деревообробної промисловості світу

- Географія легкої промисловості світу

- Географія харчової промисловості світу

Географія сільського господарства світу

Географія світового транспорту

Зовнішні економічні зв'язки та міжнародний туризм

Міжнародні організації світу

Глобальні проблеми людства

Регіональна економіко-географічна (суспільно-географічна) характеристика світу

Академічні суспільно-географічні науки

1. Загальна суспільна географія (синтетичні та допоміжні дисципліни)

Основи теорії суспільної географії

Історія розвитку суспільної географії

Методи суспільно-географічних досліджень

Методика суспільно-географічних досліджень

Методика викладання суспільної географії

Суспільно-географічне прогнозування та моделювання

Управління розвитком регіону

Основи районного та міського планування

Регіональна політика

Суспільно-географічна комплексологія

Суспільно-географічна районологія

Історична суспільна географія

Суспільно-географічне краєзнавство

Країнознавство

Топоніміка

Суспільно-географічна картографія

2. Аналітичні дисципліни суспільної географії

Економічна географія природних ресурсів

Географія промисловості

Географія сільського господарства

Географія транспорту

Географія будівельної індустрії

Географія сфери послуг

Географія торгівлі

Маркетингова географія

Географія зв'язку

Географія населення та розселення

Географія праці

Географія рекреації та туризму

Медична географія

Перцепційна географія

Географія споживання

Географія культури

Політична географія

Географія інфраструктури

Географія управління

Останні матеріали розділу "Суспільна географія"

Чернівецька суспільно-географічна школа

Географічні дослідження у Чернівецькому університеті започатковано у 1876/77 навчальному році, тобто...

Одеська суспільно-географічна школа

В місті Одеса становлення і розвиток географічних і геологічних наук та підготовка фахівців за цими ...

Геополітичний напрямок у географії

Вперше термін "геополітика" був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Че...

Зародження німецької суспільно-географічної школи

Від початку формування національних географічних шкіл і до Першої світової війни німецька географічн...

Районологія у французькій географічній школі

Проблема вибору концепцій районування постала ще наприкінці ХІХ століття перед Відалем де ля Блашем ...

Французька суспільно-географічна школа. Географія людини

Всебічний розвиток суспільної географії у Франції почався у ХIХ столітті, як у Німеччині, але з запі...

Французька геополітична школа

Засновником французької геополітичної школи вважається Поль Відаль де ля Блаш (famousgeographers/31-...

Географічна наука