Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Географія промисловості світу

Промисловість світу - провідна галузь світового господарства, що має визначальний вплив на рівень економічного розвитку суспільства. Вона складається з двох великих груп галузей - видобувної та обробної. Видобувна об'єднує галузі, що зайняті видобуванням різноманітної сировини, зокрема палива. Обробна промисловість займається обробкою або переробкою одержаної сировини.

За час, що минув після Другої світової війни, географія галузей обробної промисловості світу зазнала значних змін. Швидкими темпами ця галузь розвивалася в країнах з низьким рівнем оплати робочої сили, бо її продукція ставала конкурентоспроможною на світових ринках. Лідирували в темпах розвитку галузей обробної промисловості країни Східної та Південно-Східної Азії, а країни з розвиненою ринковою економікою перейшли до так званої деіндустріалізації, тобто в них промисловість стала відігравати в економіці значно меншу роль, ніж раніше. А обробна промисловість, наприклад, Східної Азії розвивалася такими бурхливими темпами, що світ заговорив про "економічне диво" цього регіону.

Наведемо найяскравіший приклад. Другу світову війну Японія закінчила в руїнах, але вже в середині 1990-х років її економіка за обсягом виробництва вийшла на друге місце у світі й становила 2/3 від економіки США. І це при тому, що кількість населення в Японії вдвічі менша, ніж у США. В основі такого економічного дива лежать освіта широкі мас населення, високий ступінь заощаджень, політична стабільність, розвиток галузей промисловості, спеціально орієнтованих на експорт. Країни Південно-Східної Азії відкрилі свою економіку для вітрів конкуренції. Індія, країни Африки та Латинської Америки, навпаки, розвивали економіку в замкнутому середовищі, а тому й відстали.

Нині 80 % світового промислового виробництва зосереджено у трьох регіонах земної кулі — Північній Америці, Європі та Японії.

Джерела інформації:
1.Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень. - К.: Генеза, 2010. - 304 с.: іл.
2. Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч.закл./ За ред. П.О.Масляка. - К.: Вежа, 2003. - 280 с.: іл.
3. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2005. - 208 с.: іл.

Останні матеріали розділу "Суспільна географія"

Чернівецька суспільно-географічна школа

Географічні дослідження у Чернівецькому університеті започатковано у 1876/77 навчальному році, тобто...

Одеська суспільно-географічна школа

В місті Одеса становлення і розвиток географічних і геологічних наук та підготовка фахівців за цими ...

Геополітичний напрямок у географії

Вперше термін "геополітика" був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Че...

Зародження німецької суспільно-географічної школи

Від початку формування національних географічних шкіл і до Першої світової війни німецька географічн...

Районологія у французькій географічній школі

Проблема вибору концепцій районування постала ще наприкінці ХІХ століття перед Відалем де ля Блашем ...

Французька суспільно-географічна школа. Географія людини

Всебічний розвиток суспільної географії у Франції почався у ХIХ столітті, як у Німеччині, але з запі...

Французька геополітична школа

Засновником французької геополітичної школи вважається Поль Відаль де ля Блаш (famousgeographers/31-...

Географічна наука