Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Географічні факультети в Україні

Вища географічна освіта представлена в Україні понад у 20 ВНЗ різних міст і регіонів. Нижче подана інформація про основні географічні факультети України та їх підрозділи.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет КНУ

Кафедри:

- Економічної та соціальної географії
- Країнознавства та туризму
- Географії України
- Фізичної географії та геоекології
- Землезнавства та геоморфології
- Метеорології та кліматології
- Гідрології та гідроекології
- Геодезії та картографії

Офіційний сайт

 

Львівський національний університет ім. І. Франка. Географічний факультет

Кафедри:

- Географії України
- Геоморфології і палеогеографії
- Ґрунтознавства і географії ґрунтів
- Економічної і соціальної географії
- Конструктивної географії та картографії
- Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
- Туризму
- Фізичної географії

Офіційний сайт

 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Географічний факультет

Кафедри:

- Географії Україниї та регіоналістики
- Географії та менеджменту туризму
- Гідроекології, водопостачання та водовідведення
- Економічної географії та екологічного менеджменту
- Соціальної географії та рекреаційного природокоористування
- Фізичної географії і раціонального природокористування
- Геодезії, картографії та управління територіями

Офіційний сайт

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Геолого-географічний факультет

Кафедри:

- Геології
- Мінералогії, петрографії та корисних копалин
- Гідрогеології
- Фізичної географії і картографії
- Соціально-економічної географії і регіонознавства

Офіційний сайт

 

Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Географічний факультет

Кафедри:

- Географії
- Туризму
- Геодезії, землевпорядкування та кадастру

Офіційний сайт

 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Геолого-географічний факультет

Кафедри:

- Загальної та морської геології
- Інженерної геології і гідрогеології
- Фізичної географії і природокористування
- Економічної та соціальної географії
- Грунтознавства i географii грунтiв
- Географії України
- Фізвиховання та спорту

Офіційний сайт

 

Таврійський національний університет імені В. Вернадського. Географічний факультет

Кафедри:

- Геоекології
- Загального землезнавства і геоморфології
- Туризму
- Фізичної географії та океанології
- Економічної та соціальної географії

Офіційний сайт

Сайт науково-дослідної лабораторії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

 

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Інститут природничої освіти та екології

Кафедри:

- Економічної і соціальної географії
- Теорії і методики навчання природничо-географічних дисциплін
- Кафедра туризму
- Фізичної географії

Офіційний сайт

 

Вінницький державний університет імені М. Коцюбинського. Природничо-географічний факультет

Кафедри:

- Фізичної географії
- Економічної і соціальної географії

Офіційний сайт

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Природничо-географічний факультет

Кафедри:

- Географії та геоекології

Офіційний сайт

 

Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. Природничо-географічний факультет

Кафедри:

- Географії

Офіційний сайт

 

Херсонський державний університет. Факультет біології, географії і екології

Кафедри:

- Соціально-економічної географії
- Екології та географії

Офіційний сайт

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. Географічний факультет

Кафедри:
- Фізичної географії
- Економічної та соціальної географії

Офіційний сайт

 

Ужгородський національний університет. Географічний факультет

Кафедри:

- Землевпорядкування та кадастру
- Фізичної географії та раціонального природокористування
- Лісівництва
- Туризму

Офіційний сайт

 

Криворізький педагогічний інститут Криворізького національного університету. Географічний факультет

Кафедри:

- Фізичної географії та геології
- Кафедра економічної і соціальної географії

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Природничо-географічний факультет

Кафедри:

- Фізичної географії
- Економічної і соціальної географії та методики викладання географії
- Географії України та краєзнавства

Офіційний сайт

 

Луганський національний університет імені Т. Шевченка. Факультет природничих наук

Кафедри:

- Географії

Офіційний сайт

 

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука. Природничо-географічний факультет

Кафедри:

- Географії і туризму

Офіційний сайт

Географічна наука