Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Біогеографія

Біогеографія - наука на стику біології та географії, яка вивчає закономірності географічного поширення і розподілу тварин, рослин і мікроорганізмів. Предметами вивчення біогеографії є як поширення біоценозів, тобто географічно обумовлених сукупностей живих організмів, так і характер фауни і флори окремих територій. Біогеографію відносять до числа наук про біосферу, вчення про яку було розроблено В. І. Вернадським. Вона тісно пов'язана з біоценологією, екологією, біогеоценологією.

Деякі автори (французький вчений Е. Мартонн, радянський вчений В. Г. Гептнер, чеський учений Ф. Вітасек, фінські дослідники Л. Ааріо і Х. Янус) вважали, що біогеографія є лише поєднанням ботанічної географії і зоогеографії, інші (зокрема радянський учений В . Б. Сочава) вважали, що вона представляє як би надбудову над цими науками, і вивчає найбільш загальні закономірності географії органічного світу Землі.

Основні розділи біогеографії: географія організмів, зокрема географія мікроорганізмів, географія рослин (фітогеографія), географія тварин (зоогеографія), а також загальна географія організмів; географія рослинного покриву і тваринного населення, включаючи географію мікробоценозів, географію фітоценозів (географію рослинного покриву), географію зооценозів (географію тваринного населення) і географію біоценозів. Серед методів, специфічних для біогеографії, можна виділити: порівняльно-географічні, екологічні, кількісні, історичні, картографічні.

Біогеографія представляє теоретичну основу раціонального використання ресурсів рослинного покриву і тваринного населення, розробляючи норми і терміни використання ресурсів у зв'язку з особливостями географічного середовища; добич хутрових звірів і дичини, збір лікарської і технічної рослинної сировини, використання кормових трав неможливі без знання їх кількості, приросту тощо, кількісних показників в різних регіонах. Розробка заходів боротьби зі шкідниками сільського, лісового господарства та зі збудниками, носіями і переносниками ряду хвороб людини значною мірою грунтується на знанні особливостей їх поширення і кількісних закономірностяй розподілу всередині ареалу. Правильна організація охорони природи спирається на вивчення біогеографічних особливостей різних зон і фізико-географічних областей.

Основні поняття та категорії

Фізико-географічні умови зростання вологих екваторіальних і тропічних лісів

Видовий склад вологих екваторіальних і тропічних лісів

Вертикальна структура вологих екваторіальних і тропічних лісів

Позаярусна рослинність вологих екваторіальних і тропічних лісів

Морфологічні особливості рослин вологих екваторіальних і тропічних лісів

Горизонтальна структура вологих екваторіальних і тропічних лісів

Ландшафтно-екологічна класифікація вологих екваторіальних і тропічних лісів

Загальна характеристика фауни вологих екваторіальних і тропічних лісів

Сапрофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: комахи

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: птахи

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: рептилії і ссавці

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: комахи

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: амфібії та рептилії

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: птахи та ссавці

Останні матеріали розділу "Біогеографія"

У Криму виявили залишки бізона, який жив майже 50 тисяч років тому

Українські археологи знайшли в Криму в печері Еміне-Баїр-Хосар на плато гори Чатирдаг залишки бізона...

Вчені виявили залишки доісторичних рослин і комах недалеко від Південного полюса

Нещодавно фахівцям з Австралії вдалося виявити на архіпелазі Чатем недалеко від Нової Зеландії скам'...

Крокуючий сом і солодкоголоса жаба: WWF розповів про нові види, відкриті в долині річки Меконг

Всесвітній фонд диких тварин опублікував доповідь про нові види рослин і тварин, виявлених біологами...

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: рептилії і ссавці

Велику групу споживачів зеленої рослинної маси, а також квіток і плодів дерев утворюють мавпи, що ме...

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: птахи

Птахи дощового тропічного лісу, що харчуються рослинними кормами, виключно різноманітні. Вони населя...

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: комахи

Живу рослинну масу споживають фітофаги, які розподіляються по всіх ярусах вологого тропічного лісу, ...

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: птахи та ссавці

Птахи, що споживають тваринні корми, в дощовому лісі виключно різноманітні. Вони займають всі поверх...

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: амфібії та рептилії

Земноводні у вологих екваторіальних і тропічних лісах заселяють не тільки наземний, а й деревні ярус...

Географічна наука