Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Горизонтальна структура вологих екваторіальних і тропічних лісів

Горизонтальна структура вологого тропічного лісу так само своєрідна, як і вертикальна. Зазвичай фітоценози, зокрема і лісові, поділяються на мікроценози, під якими розуміють однорідну сукупність рослин у межах фітоценозу, що охоплює всі яруси з їх між'ярусними групами рослин зверху донизу. У лісах помірного і субтропічного поясів зазвичай зазвичай налічується не більше трьох-чотирьох типів мікроценозів. У вологому тропічному лісі різноманіття життєвих форм настільки велике, і настільки різноманітний набір видів, що відносяться до однієї і тієї ж життєвої форми, що типізація мікроценозів неможлива. Кожне дерево з усією сукупністю пов'язаних з ним між'ярусних рослин, з усіма травами та проростками, що мешкають під його кроною, або кілька дерев, пов'язані ліаною в єдине ціле з залежними від них рослинами, складають один мікроценоз. Кожен такий мікроценоз індивідуальний і не повторюється в лісі, тому говорити про типізацію мікроценозів у вологому тропічному лісі не можна. Таким чином, кількість мікроценозів у вологому тропічному лісі відповідає числу стовбурів дерев або лише трохи менша. У міру погіршення екологічних умов і зміни типу лісу стає можливою типізація мікроценозів.
 
Вологий тропічний ліс характеризується безперервним виникненням, існуванням і більш-менш швидким заростанням прогалин різної величини. Невеликі прогалини виникають в результаті природної смерті і падіння окремих дерев. Значну роль в утворенні прогалин відіграють тропічні циклони й урагани, що викликають падіння окремих дерев або ж навіть загибель цілої їх групи. Розміри прогалин коливаються від 0,04 га (внаслідок падіння одиничного дерева) до десятків гектар. Відзначено прогалини площею 77-80 га, що виникли при дії одного шторму. За Уітмором, можна намітити три фази існування вологого тропічного лісу: утворення прогалини, зростання лісу і його зрілості. Різновікові ділянки вологого тропічного лісу, що відносяться до цих трьох фаз, постійно змінюють своє розташування.

Серед дерев вологого тропічного лісу виділяються дві групи, які різко відрізняються за своїми екологічними особливостями: світлолюбні і тіньовитривалі. Вони пов'язані перехідними формами. Проростки світлолюбних рослин можуть розвиватися тільки на освітлених ділянках, а тіньовитривалих - під пологом лісу. Ван-Стееніс назвав типових мешканців лісу, що розвиваються під його пологом, дріадами, а рослини, що не зростають серед зімкнутого пологу і розвиваються у "вікнах" - номадами. Можна погоджуватися або не погоджуватися з цими назвами, але такі групи рослин, безсумнівно, існують і мають величезне значення в житті лісу.

Насіння дріад зазвичай не має тривалого періоду спокою. Найчастіше вони проростають відразу після дозрівання. Під пологом лісу проростки ростуть надзвичайно повільно, поки не відбудеться часткове освітлення ділянки (наприклад при загибелі якогось невисокого дерева). За умов освітлення вони починають рости швидко. При сильному освітленні (наприклад, на значних за площею прогалинах) проростки гинуть разом з молодими деревцями дріад.

Номади (піонерні види) мають насіння, що мають тривалим період спокою (до декількох місяців, року і більше) і проростають під впливом яскравого світла або тепла на прогалинах. Досліди показали, що за умов нерівномірного виникнення прогалин та легкості розповсюдження насіння на прогалинах нерідко утворюються чисті деревостани певного виду. Заселення вільних ділянок йде за принципом "перший хто прийшов - найбільш придатний". Номади можна розділити на дві групи:

1. Недовговічні. Вони швидко ростуть, досягають у віці 15 років висоти 18-21 м і в обхваті 1-2 м. Лише іноді вони доживають до 30 років, а потім відмирають. Прикладом може служити макаранта.
2. Довговічні, відмирають у віці 80 років і більше.

Обревіль вважає, що будь-яка комбінація видів, що домінують на невеликій ділянці лісу, не постійна ні в просторі, ні в часі. На місці того чи іншого дерева у майбутньому зростатиме швидше дерево іншого виду, ніж того самого, тому комбінація видів, що домінують в даному місці, обов'язково зміниться іншою. Так, на півдні провінції Юньнань (КНР) лише біля половини видів дерев поновлюються на тій самій ділянці, де ростуть дорослі дерева цих видів. На деяких островах Барро Колорадо (Панама) лише 56 видів поновлюються під пологом лісу, а 43 представлені тільки великими деревами. Ліс, утворений на прогалинах світлолюбними видами, існує лише протягом одного покоління. Поступово він змінюється більш тіньовитривалими формами, що розвиваються під пологом світлолюбних.

Серед видозмін рослинності вологих тропічних лісів окремо слід зазначити антропогенні варіації. Вплив людини на рослинність і тваринний світ вологого тропічного лісу, що розпочався на зорі життя людства, був різним у різні епохи.

Спочатку людина не чинила істотного впливу на хід природних процесів. З появою землеробства і особливо підсічно-вогневої системи ліси стали вирубуватися, зрубані стовбури спалювалися, очищені від лісу ділянки використовували під посадки й посіви протягом нетривалого часу - до виснаження родючості грунту. Занедбані землі, що з'явилися в результаті застосування підсічно-вогневої системи і плантаційного господарства, стали ареною сукцесії. Вторинні спільноти, що виникли на таких ділянках, представлені трав'янистими, лісовими, саванновими біоценозами. Поступово вони змінюються вологими тропічними лісами. На кордоні області існування вологого тропічного лісу нерідко такої зміни не відбувається, домінування залишається за угрупуваннями проміжних стадій: високих трав, бамбука, саван. При відновленні вологого тропічного лісу велику роль відіграють дерева-номади; нерідко у деревостої беруть участь більш мезофільні, наприклад, напівлистопадні форми.

Останні матеріали розділу "Біогеографія"

У Криму виявили залишки бізона, який жив майже 50 тисяч років тому

Українські археологи знайшли в Криму в печері Еміне-Баїр-Хосар на плато гори Чатирдаг залишки бізона...

Вчені виявили залишки доісторичних рослин і комах недалеко від Південного полюса

Нещодавно фахівцям з Австралії вдалося виявити на архіпелазі Чатем недалеко від Нової Зеландії скам'...

Крокуючий сом і солодкоголоса жаба: WWF розповів про нові види, відкриті в долині річки Меконг

Всесвітній фонд диких тварин опублікував доповідь про нові види рослин і тварин, виявлених біологами...

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: рептилії і ссавці

Велику групу споживачів зеленої рослинної маси, а також квіток і плодів дерев утворюють мавпи, що ме...

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: птахи

Птахи дощового тропічного лісу, що харчуються рослинними кормами, виключно різноманітні. Вони населя...

Фітофаги вологих екваторіальних і тропічних лісів: комахи

Живу рослинну масу споживають фітофаги, які розподіляються по всіх ярусах вологого тропічного лісу, ...

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: птахи та ссавці

Птахи, що споживають тваринні корми, в дощовому лісі виключно різноманітні. Вони займають всі поверх...

Хижаки вологих екваторіальних і тропічних лісів: амфібії та рептилії

Земноводні у вологих екваторіальних і тропічних лісах заселяють не тільки наземний, а й деревні ярус...

Географічна наука