Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Геоморфологія

Геоморфологія - наука про рельєф у контексті рельєфоутворюючих процесів та чинників. Основоположне питання геоморфології звучить так: "Як виглядає процес, що формує рельєф?". Як самостійна наукова дисципліна геоморфологія склалася в кінці 19 - початку 20 століття. До цього часу оформилися дві геоморфологічні школи: американська на чолі з У. М. Дейвісом і європейська (переважно німецька), яка була представлена Ф. Ріхтгофеном, А. Ленком і В. Пенком. Основи геоморфології в Росії та CРCP заклали П. А. Кропоткін, І. В. Мушкетов, А. П. Павлов, І. С. Щукін, Я. С. Едельштейн, К. К. Марков, І. П. Герасимов та ін.

Геоморфологія вивчає зовнішній вигляд рельєфу, його походження, вік, історію розвитку, сучасну динаміку, закономірності поєднань і поширення окремих форм. Рельєф вивчається як один з географічних компонентів у взаємозв'язку і взаємозумовленості з природним середовищем, з геологічною будовою, з урахуванням впливу багатовікової виробничої діяльності людини. На практиці дисципліна безпосередньо пов'язана з географією, геологією, геодезією, археологією, грунтознавством, планетологією, а також з будівництвом.

Геоморфологи намагаються зрозуміти історію і динаміку змін рельєфу, а також пророкують майбутні зміни, проводячи польові вимірювання, фізичні експерименти і математичне моделювання. Сучасна геоморфологія зосереджується на кількісному аналізі взаємозалежних процесів, таких як роль сонячної енергії, швидкість кругообігу води та швидкість руху плит для обчислення віку та очікуваного майбутнього окремих форм рельєфу. Використання точної обчислювальної техніки дає можливість безпосередньо спостерігати такі процеси, як ерозія, в той час як раніше можна було грунтуватися лише на припущеннях і здогадах.

Дані геоморфології враховуються і використовуються при пошуках і розвідці різних (особливо розсипних) родовищ корисних копалин та їх подальшій розробці, при дослідженнях і проектуванні промислових, цивільних, гідроенергетичних і гірничодобувних споруд, автомобільних і залізних доріг, морських портів, при розробці заходів з господарського освоєння території, її сільськогосподарського використання, при боротьбі з грунтово-яружною ерозією та іншими негативними геодинамичними процесами (зсуви, селі); спеціальні дослідження проводяться при вивченні сейсмічності та вікових коливань земної кори. В результаті геоморфологічних досліджень створюються загальні і спеціальні геоморфологічні карти, які відображають походження та особливості розвитку рельєфу, спрямованість процесів.

Останні матеріали розділу "Геоморфологія"

Антропогенне рельфоутворення

Антропогенним називається рельєф, змінений або створений діяльністю людини. Антропогенні форми рельє...

Зоогенні форми рельєфу

Найбільш добре вивченими є біогенні форми, що утворюються на морських берегах і мілководдях, де вони...

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому по...

Біогенне рельєфоутворення

Біогенний рельєф - це сукупність форм земної поверхні, що утворилися внаслідок життєдіяльності орган...

Заплава, її генезис та будова

Заплава - це піднесена над меженним рівнем води в річці частина дна долини, що вкрита рослинністю та...

Гирлові форми рельєфу

Гирла річок при впадінні їх в океан, море чи озеро, мають різну будову у залежності від характеристи...

Морфологічні та генетичні типи річкових долин

Усе різноманіття річкових долин Землі можна типологізувати за формою долини (морфологією) та походже...

Поширення та будова вічної мерзлоти

Під терміном "вічна мерзлота" розуміють гірські породи та шари грунту, що в силу кліматичн...

Карст та умови його розвитку

Карстові форми рельєфу об'єднують низку нерівностей земної поверхні та підземних утворень, які форму...

Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Зональні типи карсту

Поверхневі форми карсту є характерними для гірських областей, де залягання гірських порід порушене і...

Географічна наука