Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Геоморфологія як наука. Рельєф як об'єкт геоморфології

Геоморфологія - це наука про рельєф земної поверхні, його походження, історію розвитку, сучасну будову (морфологію), процеси, що відбуваються за його участі (динаміку рельєфу). Відповідно, об'єктом геоморфології виступає рельєф як сукупність нерівностей земної поверхні, що утворилися внаслідок взаємодії зовнішніх і внутрішніх сил Землі. Термін геоморфологія також застосовують для для позначення геоморфологічної будови певної ділянки земної поверхні.

Геоморфологія вивчає рельєф з метою пізнання законів його розвитку, динаміки, будови, та наступного використання відкритих законів та закономірностей у практичній діяльності людини із облаштування географічного простору. Досліджуючи рельєф як елемент ландшафту, у його географічній різноманітності, геоморфологія виступає як географічна наука. Водночас це історична наука, що вивчає історію розвитку свого об'єкта. Для розуміння будови рельєфу геоморфологи використовують надбання геології, фізики, хімії; планетана геоморфологія контактує із такими науками, як космогонія та астрономія, що вивчають спільні закони еволюції матерії усіх космічних тіл, зокрема планет.

Через складну взаємодію зовнішніх (атмосферні, гідросферні процеси) і внутрішніх (магматизм, вулканізм, тектоніка тощо) сил рельєф характеризується значною різноманітністю, а земна кора складається із магматичних, осадових та метаморфічних порід, що не лише мають різний генезис, але по різному реагують на подальшу дію рельєфоутворюючих сил Землі. Впливають на формування рельєфу і живі організми, що прямо чи опосередковано (через відклади біогенної матерії) впливають на утворення так званих біогенних форм рельєфу. Отже, рельєф як предмет геоморфології являє собою сукупність геометричних форм земної поверхні, що утворились внаслідок її складної взаємодії з гідросферою, атмосферою та біосферою. Останнім часом на мікро-  та мезорельєф впливає і діяльність людини - антропосферні процеси.

Сам по собі рельєф, що характеризується абсолютними та відносними висотами, похилами, просторовою конфігурацією форм, також впливає на рельєфоутворення. Так, за сучасних кліматичних умов утворення льодовиків у низьких широтах стає можливим у гірській місцевості. Тому рельєф є одночасно продуктом геологічного розвитку і компонентом географічного ландшафту.

За всієї складності системи рельєфотвірних чинників один з них діє завжди - це сила земного тяжіння, земної гравітації. Навіть якщо при утворенні рельєфу відбувається висхідний рух матерії, вона змушена долати дію вектора цієї сили. Тому дія зовнішніх чинників зазвичай визначається гіпсометричними характеристиками місцевості та наявними похилами поверхні.

Останні матеріали розділу "Геоморфологія"

Антропогенне рельфоутворення

Антропогенним називається рельєф, змінений або створений діяльністю людини. Антропогенні форми рельє...

Зоогенні форми рельєфу

Найбільш добре вивченими є біогенні форми, що утворюються на морських берегах і мілководдях, де вони...

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому по...

Біогенне рельєфоутворення

Біогенний рельєф - це сукупність форм земної поверхні, що утворилися внаслідок життєдіяльності орган...

Заплава, її генезис та будова

Заплава - це піднесена над меженним рівнем води в річці частина дна долини, що вкрита рослинністю та...

Гирлові форми рельєфу

Гирла річок при впадінні їх в океан, море чи озеро, мають різну будову у залежності від характеристи...

Морфологічні та генетичні типи річкових долин

Усе різноманіття річкових долин Землі можна типологізувати за формою долини (морфологією) та походже...

Поширення та будова вічної мерзлоти

Під терміном "вічна мерзлота" розуміють гірські породи та шари грунту, що в силу кліматичн...

Карст та умови його розвитку

Карстові форми рельєфу об'єднують низку нерівностей земної поверхні та підземних утворень, які форму...

Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Зональні типи карсту

Поверхневі форми карсту є характерними для гірських областей, де залягання гірських порід порушене і...

Географічна наука