Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому поясі вони сформувалися під впливом мангрової рослинності, в більш високих широтах - очеретяної. На припливних берегах важливу роль в акумулятивних процесах відіграє торфонакопичення на маршах.

На континентах найбільшими з сучасних органогенних рельєфних форм є болотні комплекси, що займають не менше 5 млн. км. кв. на поверхні Землі (близько 3% площі суші), з торф'яними відкладами потужністю від кількох метрів до 10 м і більше. Дуже наочно рельєфоутворююча роль торфонакопичення проявляється на великих верхових болотах, де основним торфоутворювачем є мох-сфагнум. У міру розвитку верхових боліт у них формується опуклий поперечний профіль (в центральній частині боліт сфагнум зростає більш інтенсивно, тому торф накопичується швидше). З часом перепад висот між центральною і периферійною частинами болотного комплексу може досягати кількох метрів. Іноді на великих болотах різниця висот досягає 10 м. Для низинних боліт більш характерний увігнутий профіль поверхні, що в згладженому вигляді повторює профіль ложа зниження. Надзвичайно численні болотні наноформи, в першу чергу - болотні купини. Їх щільність зазвичай коливається в межах 1-5 форм на 1 м. кв. Діаметр болотних купин 0,2-0,5 м, висота - 0,3-0,7 м. Купини утворюються в результаті різних причин (мерзлотних процесів, ерозії, під впливом витоптування тваринами тощо), але в більшості випадків являють собою результат саморозвитку органогенних процесів в межах боліт. Важливою геоморфологічною роллю торфонакопичення в болотах, що сформувалися в зниженнях рельєфу, є зменшення в результаті цього процесу глибини знижень, аж до їх вирівнювання.

Існує й чимало інших механізмів прямого рельєфотвірного впливу рослин на поверхню Землі. Найбільш помітно фітогенне рельєфоутворення протікає в лісових зонах. Широко розповсюдженими в лісах формами мікро-і нанорельефу є вивороти. Падаючі в результаті вітровалу або внаслідок вікових причин дерева корінням захоплюють поверхневий шар грунту, тому на місці кореневої системи утворюється заглиблення, а захоплений грунт разом з корінням формує пагорб. Найбільш висока щільність таких форм в редколіссях після штормових вітрів, особливо на схилах значної крутизни, а їх розміри і морфологія залежать, в першу чергу, від структури кореневих систем деревних рослин. В деяких випадках глибина ям сягає 3-4 м, діаметр - 7-8 м. Ще одним різновидом фітогенних форм у лісових зонах є заломи (правильніше називати їх флювіально-біогенними формами). Залом - це завал, який виник на мілководних, вузьких або звивистих ділянках русел в результаті скупчення дерев, гілок, кореневищ, що впали в річку. Вище заломів нерідко утворюються загатні озера, довжина яких може досягати 0,5 км, висота деревної греблі до 4 -5 м. Формування заломів призводить до зміни рельєфу в днищах долин: розширення заплави, появи нових прируслових мілин, проток, локальних терас тощо.

Безумовно, прямий рельефотвірний вплив рослин на земну поверхню в безлісих зонах помітно менший, ніж у лісових ареалах, однак і тут зустрічається чимало фітогенних форм рельєфу (крім болотних). Так, в степах (як і на луках в лісовій зоні) на відносно зволожених ділянках нерідко зустрічаються трав'яні купини, складені дерном та живою трав'янистою біомасою. Механізм їх утворення і щільність яких близькі до болотних купин. В аридних умовах поширені еолово-фітогенні форми - фітогенні прикущові або споріднені до них закущові горби. Такі форми виникають при накопиченні дрібного уламкового матеріалу, що переноситься вітром, у вітровій тіні.

Останні матеріали розділу "Геоморфологія"

Антропогенне рельфоутворення

Антропогенним називається рельєф, змінений або створений діяльністю людини. Антропогенні форми рельє...

Зоогенні форми рельєфу

Найбільш добре вивченими є біогенні форми, що утворюються на морських берегах і мілководдях, де вони...

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому по...

Біогенне рельєфоутворення

Біогенний рельєф - це сукупність форм земної поверхні, що утворилися внаслідок життєдіяльності орган...

Заплава, її генезис та будова

Заплава - це піднесена над меженним рівнем води в річці частина дна долини, що вкрита рослинністю та...

Гирлові форми рельєфу

Гирла річок при впадінні їх в океан, море чи озеро, мають різну будову у залежності від характеристи...

Морфологічні та генетичні типи річкових долин

Усе різноманіття річкових долин Землі можна типологізувати за формою долини (морфологією) та походже...

Поширення та будова вічної мерзлоти

Під терміном "вічна мерзлота" розуміють гірські породи та шари грунту, що в силу кліматичн...

Карст та умови його розвитку

Карстові форми рельєфу об'єднують низку нерівностей земної поверхні та підземних утворень, які форму...

Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Зональні типи карсту

Поверхневі форми карсту є характерними для гірських областей, де залягання гірських порід порушене і...

Географічна наука