Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Фізична географія

Фізична географія - це базова наука про Землю, її природу, географічну оболонку Землі, природні процеси, закони та закономірності. Фізична географія є однією з найстаріших наук. В тій чи іншій мірі, фізико-географічні дослідження проводили ще первісні люди. Сьогодні фізична географія - це величезний масив знань, відкриттів та дисциплін, які описують, вивчають, аналізують, встановлюють закони існування планети Земля та всіх природних процесів і явищ. Розділ поділений на шкільний курс фізичної географії та академічний блок, де виділені як суто фізико-географічні науки, так і споріднені галузі знань.

Шкільний курс фізичної географії

6 клас. Шкільний курс загальної фізичної географії

Земля у космічному просторі

Форма і рух Землі

Способи зображення Землі

Літосфера

Атмосфера

Гідросфера

Біосфера

Географічна оболонка Землі

7 клас. Шкільний курс фізичної географії материків і океанів

Фізико-географічний огляд світу

Фізико-географічна характеристика Європи

Фізико-географічна характеристика Азії

Фізико-географічна характеристика Африки

Фізико-географічна характеристика Північної Америки

Фізико-географічна характеристика Південної Америки

Фізико-географічна характеристика Австралії

Фізико-географічна характеристика Антарктиди

Тихий океан

Атлантичний океан

Індійський океан

Північний Льодовитий океан

8 клас. Шкільний курс фізичної географії України

Предмет фізичної географії України

Дослідження території України

Географічне положення, кордони України

Рельєф України

Тектонічна будова України

Геологічна будова території України

Палеогеографічні умови території України

Геоморфологічна будова території України

Корисні копалини України

Клімат України

Внутрішні води України. Чорне та Азовське моря

Грунти та земельні ресурси України

Рослинний світ території України

Тваринний світ території України

Природні комплекси України

Фізико-географічне районування України

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

Природно-заповідний фонд України

Природоохоронна діяльність в Україні

Фізико-географічні науки та дисципліни

Загальне землезнавство

Геологія загальна та історична

Тектоніка

Стратиграфія

Літологія

Петрографія

Мінералогія

Геоморфологія

Структурна геоморфологія

Спелеологія

Загальна гідрологія

Гідрологія суші

Гідрологія світового океану (океанологія)

Гідрографія

Гідрохімія

Гідрофізика

Гідрометеорологія

Гідробіологія

Гідрогеологія

Гляціологія

Кріолітологія

Грунтознавство

Біогеографія

Метеорологія та кліматологія

Геоекологія

Палеогеографія

Палеонтологія

Ландшафтознавство

Геофізика та геохімія ландшафтів

Фізична географія материків і океанів

Фізична географія України

Геоархеологія

Основи раціонального природокористування

Останні матеріали розділу "Фізична географія"

Географічне положення, кордони України

Україна є однією з найбільших держав Європи — її площа становить 603,7 тис. квадратних кілометрів. З...

Предмет фізичної географії України

Предметом фізичної географії України є її природні (фізико-географічні) умови та природні ресурси. В...

Природоохоронна діяльність в Україні

Відносини в галузі охорони і використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду, відтворен...

Природно-заповідний фонд України

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти як...

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища на території України

До несприятливих фізико-географічних процесів, що відбуваються на території України, належать ерозія...

Фізико-географічне районування України

У межах географічної оболонки сформувалися різноманітні і неоднакові за розмірами природні (фізико-г...

Природні комплекси України

Природні комплексиПід час вивчення окремих компонентів природних умов України постійно зверталася ув...

Географічна наука