Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Робота тимчасових водотоків. Форми рельєфу, утворені тимчасовими водотоками

Як і будь-які водотоки, тимчасові водотоки здійснюють роботу із розмивання гірських порід, перенесення їх частинок із вищих гіпсометричних рівнів на нижчі та перевідкладення цих частинок. Відповідні форми рельєфу мають ряд особливостей, обумовлених тимчасовістю дії водного потоку та чергуванням активних і пасивних періодів рельєфоутворення. Генетичний ряд форм рельєфу, приурочених до тимчасових водотоків, включає: ерозійні борозни, промоїни, яри, балки та балково-яружні системи.

Ерозійні борозни виникають на делювіальних схилах (тобто схилах, вкритих шарами порід площинного змиву - делювієм). Глибина коливається від кількох сантиметрів до півметра. Стінки борізд дуже круті, форма поперечного профілю V-подібна. Борозни звичайно утворюють розгалужені системи, а щільність їх розташування та розвинутість (глибина) зростає вниз по схилу.

На схилах із розрідженою рослиністю, зокрема зораних, борозни з часом перетворюються в ерозійні промоїни. Для їх утворення необхідна достатня пухкість породи та наявність значного водотоку. Глибини їх досягають вже кількох метрів, ширина - 2,0-2,5 м. Стінки промоїн круті, поперечний профіль найчастіше V-подібний. Промоїни переносять набагато більшу кількість води, ніж борозни, тому розташовуються по схилу не так щільно одна від одної (відстані становлять десятки метрів).

У випадку значного водного потоку (що буває при наявності достатнього водозбірного басейну) промоїни поглиблюються, розростаються вшир і перетворюються в яри. Вони також мають круті схили та V-подібний профіль, але набагато більшу глибину (5-20 м) і ширину (понад 50 м між брівками схилів),часто - пласке днище, повздовжній профіль якого відрізняється від профілю схилу, що нехарактерно для борозн та промоїн. Яр здатен активно рости уздовж (до кількох кілометрів) за рахунок регресивної (задкуючої) ерозії, при цьому його вершина просувається все вище і вище по схилу і може навіть вийти за його межі.

Внутрішня будова яру змінюється від вершини донизу. У самій вершині знаходиться водобійна ніша (яма), де і відбувається процес задкуючої ерозії, руйнування схилу та наростання довжини яру. Водобійна ніша має практично вертикальні схили і оточена западиною округлої чи лопатевидної форми. Вище від вершини яру іноді помітні повздовжні пониження рельєфу без виразної бровки схилу - так звані потяжини, які відіграють свою роль при формуванні яру, направляючи до нього водні потоки. Вниз по схилу швидкість водного потоку в ярі зменшується, днище розширюється, з'являється яружний алювій, стінки яру відступають, пологішають, заростають рослинністю.  

З часом яри ще більше виположуються у своїй нижній частині і перетворюються в балку - широке пониження рельєфу з пологими, вкритими рослинністю схилами та пологим профілем днища. Швидкість ерозії зменшується. У випадку зниження базиса ерозії у днище балки може знову почати врізатися яр. Такі яри називаються донними, вкладенними або вторинними, на відміну від берегових (первинних) ярів. Якщо у ході розвитку яр або балка перетинають водоносні шари гірських порід, тимчасовий водоток перетворюється у постійний, і дана форма рельєфу починає розвиватися як річкова долина.

Слід зазначити, що у процесі розвитку одна із перерахованих форм рельєфу не обов'язково розвивається з іншої: не всяка ерозійна борозна перетворюється на яр чи балку, і не всяка балка є наслідком розвитку яру.  

Як зазначалось, на днищі ярів та балок формується алювій, однак в силу періодичності водотоку він характеризується незначним ступенем сортованості, часто містить погано окатаний матеріал, захоплений водотоком у верхів'ях яру. Однак грубість (розміри) алювіального матеріалу певною мірою зростає донизу. Винесений матеріал відкладається у гирлі яру чи балки, формуючи конус виносу, складений пролювієм. У випадку злиття конусів виносу кількох суміжних ярів у долині річки, утворюються обширні пролювіальні рівнини та псевдотераси. Бувають також випадки, коли матеріал конуса виносу яру повністю захоплюється річкою і уноситься вниз по течії.

Останні матеріали розділу "Геоморфологія"

Антропогенне рельфоутворення

Антропогенним називається рельєф, змінений або створений діяльністю людини. Антропогенні форми рельє...

Зоогенні форми рельєфу

Найбільш добре вивченими є біогенні форми, що утворюються на морських берегах і мілководдях, де вони...

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому по...

Біогенне рельєфоутворення

Біогенний рельєф - це сукупність форм земної поверхні, що утворилися внаслідок життєдіяльності орган...

Заплава, її генезис та будова

Заплава - це піднесена над меженним рівнем води в річці частина дна долини, що вкрита рослинністю та...

Гирлові форми рельєфу

Гирла річок при впадінні їх в океан, море чи озеро, мають різну будову у залежності від характеристи...

Морфологічні та генетичні типи річкових долин

Усе різноманіття річкових долин Землі можна типологізувати за формою долини (морфологією) та походже...

Поширення та будова вічної мерзлоти

Під терміном "вічна мерзлота" розуміють гірські породи та шари грунту, що в силу кліматичн...

Карст та умови його розвитку

Карстові форми рельєфу об'єднують низку нерівностей земної поверхні та підземних утворень, які форму...

Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Зональні типи карсту

Поверхневі форми карсту є характерними для гірських областей, де залягання гірських порід порушене і...

Географічна наука