Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Типи льодовиків

За розташуванням та морфологією розрізняють два основні типи льодовиків: покровні (льодовики розтікання) та гірські (льодовики стоку).

Покровне зледеніння характерне для полярних областей - Арктики та Антарктики. Покровні льодовики займають значні площі і мають велику товщину (до 4 км у Східній Антарктиді), тому мікро- та мезорельєф підстилаючої поверхні слабко впливає на їх рух. Найбільшим за площею є покровний льодовик Антарктиди (85,3% від загальної площі наземних льодовиків світу, яка становить 14,4 млн.км.кв.), далі слідують льодовики Гренландії (12,1%), Канадського арктичного архіпелагу, Шпіцбергену, Нової Землі та ряду островів і архіпелагів Арктичного та Антарктичного басейнів.

Від своєї центральної частини покрівні льодовики під вагою льоду та снігу розтікаються у різні боки. Через зниження підстилаючого фундаменту маси льоду потрапляють на узбережжя Світового океану. Такі льодовикові потоки, що, як правило, мають порівняно велику швидкість руху, називаються вивідними льодовиками. У випадку просування льодовика як цілісного масиву на шельфову зону океанів утворюються шельфові льодовики - міцно припаяні до берегової смуги та почасти - і до океанічного дна масиви льоду. Краї вивідних та шельфових льодовиків обламуються з утворенням айсбергів - глиб плавучого льоду величезних розмірів. Із морськими течіями айсберги рухаються до низьких широт, де поступово тануть. Уламковий матеріал, що міститься в айсбергах, при цьому осідає на морському дні.

Гірські льодовики займають зниження рельєфу у гірській місцевості, рухаючись вниз за певними визначеними напрямками - по гірським льодовиковим долинам. І.С.Щукін розрізняє наступні підтипи гірських льодовиків:

1. Фірнові та снігові плями - лінзоподібні скупчення нерухомого снігу та фірну в заглибених частинах схилів.
2. Карові льодовики - займають невеликі крісловидні пониження з крутими уривчастими задніми та боковими стінками.
3. Висячі льодовики - розташовані на крутих схилах без помітного рельєфного бар'єру у нижній частині.
4. Льодовики ступенеподібних поверхонь - розташовані на підніжжях крутих затінених схилів та живляться лавинним матеріалом.
5. Кальдерні льодовики - займають зниження кальдер.
6. Льодовики пласких вершин - охоплюють підняті пласкі денудаційні поверхні.
7. Льодовики вулканічних конусів - вкривають вершини вулканів.
8. Долинні льодовики - розташовані у гірській долині, якою рухаються.
9. Дендритні льодовики - утворюються шляхом злиття кількох долинних льодовиків.
10. Переметні льодовики - рухаються у різних напрямках, але мають спільну область живлення.
11. Льодовики туркестанського типу - не мають власної осласті живлення, а живляться за рахунок снігу лавин, що зноситься з близькорозташованих гір.

Перехідними типами льодовиків між покровними та гірськими служать сітчастий тип зледеніння (Шпіцберген, мережа наскрізних льодовикових долин з куполами на вододільних ділянках), передгірний тип (Аляска, окремі льодовики спускаються у передгір'я, де зливаються в єдиний льодовий масив), норвезький тип (льодяні шапки, що у подальшому розтікаються окремими язиками) а також покрівні льодовики невеликих островів, що мають обмежене простягання в просторі.

Останні матеріали розділу "Геоморфологія"

Антропогенне рельфоутворення

Антропогенним називається рельєф, змінений або створений діяльністю людини. Антропогенні форми рельє...

Зоогенні форми рельєфу

Найбільш добре вивченими є біогенні форми, що утворюються на морських берегах і мілководдях, де вони...

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому по...

Біогенне рельєфоутворення

Біогенний рельєф - це сукупність форм земної поверхні, що утворилися внаслідок життєдіяльності орган...

Заплава, її генезис та будова

Заплава - це піднесена над меженним рівнем води в річці частина дна долини, що вкрита рослинністю та...

Гирлові форми рельєфу

Гирла річок при впадінні їх в океан, море чи озеро, мають різну будову у залежності від характеристи...

Морфологічні та генетичні типи річкових долин

Усе різноманіття річкових долин Землі можна типологізувати за формою долини (морфологією) та походже...

Поширення та будова вічної мерзлоти

Під терміном "вічна мерзлота" розуміють гірські породи та шари грунту, що в силу кліматичн...

Карст та умови його розвитку

Карстові форми рельєфу об'єднують низку нерівностей земної поверхні та підземних утворень, які форму...

Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Зональні типи карсту

Поверхневі форми карсту є характерними для гірських областей, де залягання гірських порід порушене і...

Географічна наука