Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Денудаційні форми рельєфу аридних територій

Окрім піщаних акумулятивних пустель (див. Еолові форми рельєфу), широко поширені також кам'янисті пустелі та глинисті пустелі.

Для кам'янистих пустель (гамад) властиве нагромадження несортованих та несцементованих уламків гірських порід. Ці уламки, а також виступи корінних порід, часто вкриті блискучим нальотом - так званим "пустельним загаром", що утворюється внаслідок біохімічної діяльності мікроорганізмів та підтягування солей із глибини породи внаслідок інтенсивного випаровування.

Внаслідок денудації аридних територій утворюються ландшафти із чергуванням денудаційних останців та денудаційних рівнин. Денудаційні останці пластових рівних набувають форми столових гір із пласкою поверхнею (турткулі) та уривчастими схилами (чинками). Такі останці характерні для пустель Далекого Заходу США, Мексики, Середньої Азії, Африки. Ряд морфологічних особливостей вказують на те, що ініціюючим фактором утворення такого рельєфу виступала ерозійна діяльність тимчасових водотоків, а вже потім картина була довершена дефляційним видуванням залишків алювію та пролювію із понижених еродованих ділянок.

Поверхня глинистих пустель вкрита лесовими породами. У западинах на поверхні формується надзвичайно щільна глиниста кірка, розбита на полігональні блоки мережею тріщин. Їх утворення пояснюється застоюванням води та осіданням глинистих частинок після короткочасних зливових дощів. В результаті поверхня ущільнюється і розтріскується. Вважається, що у формуванні поверхневого шару такирів беруть участь синьо-зелені водорості.

У безстічних западинах часто розташовані солончаки або солоні озера, що при сезонних змінах водного режиму можуть переходити один в одний. Розрізняють мокрі солончаки з мулистим дном, кіркові солончаки із цементацією кристалізаційного шару солей, та пухкі солончаки із зруйнованою кіркою солей, що перемішуються з теригенними частинками. Пухкі солончаки інтенсивно розвіюються вітром, що призводить до подальшого поглиблення западини. Така сама тенденція до розвіювання при пересиханні та подальшого поглиблення рельєфу характерна і для такирів.

Слід відмітити, що при достаньому зволоженні поверхня глинистих пустель (поза такирами, в умовах відсутності засолення) швидко перетворюється на достатньо родючий грунт. Нетривалі епізодичні зливові опади, завдяки відсутності рослинного покриву, зумовлюють інтенсивну ерозію поверхні глинистих пустель. Характерним проявом ерозійних процесів є розгалужена яружна система і так званий "бедленд". Серед інших флювіальних форм варто зазначити сухі долини та русла - ваді (кріки), що формуються діяльністю тимчасових водотоків. У їх прикінцевій частині можна спостерігати конуси виносу пролювіального матеріалу. Пересихаючі річки в аридних умовах часто завершуються внутрішніми дельтами.

Останні матеріали розділу "Геоморфологія"

Антропогенне рельфоутворення

Антропогенним називається рельєф, змінений або створений діяльністю людини. Антропогенні форми рельє...

Зоогенні форми рельєфу

Найбільш добре вивченими є біогенні форми, що утворюються на морських берегах і мілководдях, де вони...

Фітогенні форми рельєфу

З форм рельєфу, утворених рослинами, досить широко поширені фітогенні береги. В жаркому тепловому по...

Біогенне рельєфоутворення

Біогенний рельєф - це сукупність форм земної поверхні, що утворилися внаслідок життєдіяльності орган...

Заплава, її генезис та будова

Заплава - це піднесена над меженним рівнем води в річці частина дна долини, що вкрита рослинністю та...

Гирлові форми рельєфу

Гирла річок при впадінні їх в океан, море чи озеро, мають різну будову у залежності від характеристи...

Морфологічні та генетичні типи річкових долин

Усе різноманіття річкових долин Землі можна типологізувати за формою долини (морфологією) та походже...

Поширення та будова вічної мерзлоти

Під терміном "вічна мерзлота" розуміють гірські породи та шари грунту, що в силу кліматичн...

Карст та умови його розвитку

Карстові форми рельєфу об'єднують низку нерівностей земної поверхні та підземних утворень, які форму...

Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Зональні типи карсту

Поверхневі форми карсту є характерними для гірських областей, де залягання гірських порід порушене і...

Географічна наука