Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Промисловість України

Промисловість — найбільша галузь господарства, яка виготовляє знаряддя праці та предмети споживання. Розрізняють добувну, обробну, важку, легку промисловість та ін. Ці галузі поділяють на матеріале-, енерго- і трудомісткі.

Промисловість в Україні є провідною галуззю матеріального виробництва. Вона визначає його спеціалізацію, обсяги, інтенсивність зв'язків, ефективність економіки країни в цілому. Спад промисловості, що спостерігається в Україні в останні роки, зумовлений різким зниженням випуску продукції, що призначалася раніше для воєнних цілей, неефективністю функціонування енергомістких підприємств, а також, як уже зазначалося, переходом від адміністративної малоефективної економіки до ринкової. Наявні виробничі потужності промислових підприємств України в 1997 р. використовувалися лише на 50%. Спад виробництва мав великий негативний вплив на загальний економічний, соціальний і політичний стан держави. Скорочувалась кількість працюючих, знижувався життєвий рівень робітників і службовців, зменшувалися обсяги міжнародних економічних зв'язків.

Україна має усі потенційні можливості (людські та природні ресурси) для поступового припинення спаду виробництва, випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. Вже сьогодні багато промислових виробів (судна, літаки, ракети тощо) користуються попитом за кордоном. Намітилась стабілізація промислового виробництва, випуску багатьох видів продукції.

Провідне місце в промисловому виробництві України належить металургійній галузі. За нею йдуть харчова, машинобудівна і металообробна, електроенергетична, паливна, хімічна та нафтохімічна.

Базове джерело: Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України. Підручник для 9 класу. 1999 р., 232 стор.

Останні матеріали розділу "Суспільна географія"

Чернівецька суспільно-географічна школа

Географічні дослідження у Чернівецькому університеті започатковано у 1876/77 навчальному році, тобто...

Одеська суспільно-географічна школа

В місті Одеса становлення і розвиток географічних і геологічних наук та підготовка фахівців за цими ...

Геополітичний напрямок у географії

Вперше термін "геополітика" був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Че...

Зародження німецької суспільно-географічної школи

Від початку формування національних географічних шкіл і до Першої світової війни німецька географічн...

Районологія у французькій географічній школі

Проблема вибору концепцій районування постала ще наприкінці ХІХ століття перед Відалем де ля Блашем ...

Французька суспільно-географічна школа. Географія людини

Всебічний розвиток суспільної географії у Франції почався у ХIХ столітті, як у Німеччині, але з запі...

Французька геополітична школа

Засновником французької геополітичної школи вважається Поль Відаль де ля Блаш (famousgeographers/31-...

Географічна наука