Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Останні матеріали:

Наслідки демографічного вибуху у країнах Південної Азії

Країни Південної Азії впродовж ХХ ст. відзначалися одними з найбільших показників приросту населення, що зумовлювалось високим рівнем народжуваності, а також зниженням рівня смерності у зв’язку з поліпшенням галузі медичного обслуговування. Детальніше...

Суспільно-просторові процеси та їх класифікація

Суспільно-просторовий процес - це зміна в часі станів просторової організації людської діяльності в регіонах, що відбувається внаслідок впливу передумов, управлінських рішень та самоорганізації. Суспільно-просторові процеси характеризуются наступними закономірностями: стадійності, циклічності, комплексності та гетерохронної коеволюційності.

Детальніше...

Роль структурного аналізу в суспільній географії

Структура – це такий спосіб сполучення (організації) будь-яких предметів (елементів) між собою, при якому утворюється новий предмет, що має свої специфічні емерджентні (цілісні) властивості.
Структурний аналіз – це метод дослідження, який полягає у виділенні окремих структур, що дозволяє всебічно вивчити складні суспільно-географічні об’єкти, їх функціональну структуру. Детальніше...

Депресивні регіони: сутність поняття, види

Вперше поняття "депресивна територія" було вжито у Великобританії в міжвоєнний період. Цей термін використовувався, головним чином, стосовно промислових районів старого освоєння в межах кам’яновугільних басейнів країни, які жорстко постраждали від безробіття, викликаного припиненням виробництва в деяких галузях важкої промисловості.

Детальніше...

Проблеми розвитку старопромислових регіонів в Україні та механізми їх вирішення на прикладі Донецької області

Негативні наслідки структурної перебудови вугільної промисловості України обумовили депресивний стан значної частини монофункціональних міст Донбасу. Внаслідок закриття вугільних підприємств у несприятливій ситуації опинилися середні (Торез, Селідове, Сніжне, Шахтарськ, Слов`янськ) та малі міста (Стаханів, Вугледар, Українськ, Вуглегірськ тощо) із монопромисловою економікою, де робота на підприємствах вугільної промисловості складала основу життєдіяльності населення. Що, у свою чергу, значно вплинуло на рівень соціально-економічного розвитку цих регіонів.

Детальніше...

Бюджетне регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні

Ефективне управління регіональним розвитком потребує розробки адекватних методів і механізмів, серед яких важливе значення має система інструментів бюджетного регулювання. Упроваджуючи будь-яку модель міжбюджетних відносин, центральна влада вирішує проблеми, пов'язані зі значними територіальними відмінностями у рівнях економічного та соціального розвитку та добробуту населення.

Детальніше...

Машинобудівний комплекс Латинської Америки

Для країн Латинської Америки група галузей машинобудування є досить новою. Її розвиток обумовлений як внутрішнім попитом на технологічне обладнання в силу загального промислового розвитку, так і вигодами при розміщенні філіалів підприємств крупних ТНК світу, які полягають у використанні дешевої робочої сили та ефективному завоюванні нових ринків. Проте дані виробництва на наш час орієнтуються також і на експорт. Детальніше...

Географічна наука