Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Останні матеріали:

Виставки та ярмарки агропромислової продукції в Україні

Реалізація продукції з метою отримання прибутку є необхідним завершуючим етапом роботи будь-якого підприємства будь-якої галузі, в тому числі й АПК. Саме тому важко переоцінити значення ринкової інфраструктури для АПК і її організаційно-економічного блоку об’єктів: товарних бірж, аукціонів, виставок та ярмарок. Тут відбувається рух потоку товару та грошей: покупець отримує те, шо йому потрібно, а продавець –матеріальну нагороду за виконану роботу, відшкодування затрат на виробництво та потрібні фінансові ресурси для наступного виробничого циклу (закупівлі насіння, оренди потрібної техніки тощо). Детальніше...

Проблеми урбанізованого розселення

Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням проблем, пов'язаних із взаємовідносинами природи і суспільства. Одна з цих проблем – протиріччя між рістом міст, з одного боку, і прагненням зберегти живу природу та зв'язок людини з нею в міських і приміських територіях з іншої сторони. Детальніше...

Характеристика олійно-жирового комплексу України

На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості,  так  як  ця  галузь  дуже  залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Детальніше...

Торговельний потенціал Вінницької області

Однією з найважливіших галузей економіки України на сучасному етапі є торгівля.  Роль торгівлі в господарстві визначається не тільки її великим історичним шляхом, але й вирішальним впливом на розвиток ринкових відносин. Торгівля відіграє надзвичайно важливу роль у системі соціальної інфраструктури регіону, оскільки вона спрямована на задоволення потреб населення. Детальніше...

Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ ст.

Усвідомлення людством реальної небезпеки екологічної катастрофи, яка загрожує існуванню цивілізації, стало причиною початку розробки концепції сталого розвитку. Новою парадигмою розвитку суспільства розглядається парадигма сталого розвитку, яку доцільно розуміти не лише в контексті зміни стосунків людини і природи задля розширення можливостей економічного зростання, а як скоординовану глобальну стратегію виживання людства, орієнтовану на збереження і відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери. Детальніше...

Європейський вектор української геополітики

На рубежі XX й XXI століть розпочалися широкомасштабні і разом з тим унікальні соціально-політичні зміни, що пов’язані з трансформацією всього європейського і геополітичного простору. Їх генеруючим центром є нова Європа — осередок передової цивілізації, безпрецедентне міжнародне утворення, що виникло на підставі тривалих інтеграційних процесів і зараз демонструє всьому світові переваги у розвитку соціально-політичної та економічної сфери, забезпечення прав людини, створення для неї гідних умов життя. Детальніше...

Світовий ринок надання інжинірингових послуг

Інжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по створенню підприємств і об'єктів. Він є важливим методом збільшення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Інжиніринг розглядається як визначена форма експорту послуг (передача даних, технологій, досвіду) із країни виробника в країну замовника й охоплює комплекс робіт із проведення попередніх досліджень, підготовки техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробку документації по організації виробництва і керуванню, експлуатації устаткування і реалізації готової продукції. Детальніше...

Географічна наука