Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Останні матеріали:

Екологічні умови Запорізької області

Забруднення компонентів природного середовища

Повітря. Запорізька область є однією з найбільш навантажених областей за промисловим потенціалом, що обумовлено наявністю і високою концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Завдяки розвинутій промисловій інфраструктурі, область має  високий інвестиційний потенціал, який може бути використаний для поліпшення стану атмосферного повітря. З іншого боку, неминучим наслідком промислового розвитку області є тенденція до збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Детальніше...

Економічні та соціальні умови Запорізької області

Населення та трудові ресурси Запорізької області

Сприятливі кліматичні умови та вдале географічне положення території зумовили її раннє заселення. Зараз населення області складає 2004,8 тис. осіб, що становить 4,0 % від населення України. У тому числі міське населення складає 1534,8 тис. осіб (76 % від загального населення області), сільське – 470,0 тис. осіб (24 % від загального населення області). Рівень урбанізації по області складає 76,6%, що вищий за середній по Україні. Більше 42,0% населення області (847,8 тис. осіб) мешкає в м. Запоріжжі, яке є значним промисловим центром і відіграє особливо важливу роль у соціально-економічному розвитку області.

Детальніше...

Феномен української бідності в контексті світової

Подолання бідності— одне з найбільших завдань світового масштабу. Бідність, тобто неможливість забезпечити себе життєво необхідними товарами і послугами через занадто низький дохід, існує повсюдно, однак це особливо відчувається у країнах, що розвиваються. Експерти Світового банку зазначали напередодні глобальної економічної кризи, що у цих країнах частка людей, які живуть в умовах крайньої бідності, знизилася від 42% у 1990 р. до майже 25% у 2005 р. На той час близько 1,4 млрд. чол. жили на суму меншу ніж $1,25 на день. Детальніше...

Раси і расовий склад населення

Раси ― групи людей, які склалися історично і пов’язані спільним походженням, яке відбивається (передається) в загальних спадкових морфологічних і фізіологічних ознаках, що змінюються у певних межах.

Детальніше...

Просторова диференціація рівнів інтегрального розвитку районів Тернопільської та Чернівецької областей

Картосхема рівня інтегрального розвитку районів Тернопільської області була побудована на основі трьох груп показників: економічних, соціальних та екологічних. Аналізуючи її, можна виділити три групи районів за сумарними показниками розвитку: найбільш розвинені, середнього рівня розвитку і найвідсталіші. Детальніше...

Динаміка світового процесу урбанізації

Незважаючи на спільні риси, урбанізація в різних країнах і регіонах має певні відмінності, зокрема неоднакові рівні і темпи.

Детальніше...

Сучасні урбанізаційні процеси: тенденції та регіональна диференціація

Злам суспільно-економічних формацій початку 90-их років XX ст. тільки прискорив прояв тих глибинних процесів, які закладались економічною та соціальною політикою комуністичної влади протягом всього XX ст.

Детальніше...

Географічна наука