Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Останні матеріали:

Інтеграційне об'єднання країн Меркосур

1. Історія формування МЕРКОСУР.

Назва організації походить від іспанського Mercado Común del Sur, що означає “Спільний ринок півдня”, тобто “Південноамериканський спільний ринок”.  На емблемі організації зображено сузір’я Південного Хреста. Девіз - “Nuestro Norte es el Sur” - “Південь - наша Північ”, що відображає прагнення учасників Меркосур позиціонувати себе як лідируюче об’єдання країн Південної півкулі. Детальніше...

Геополітичні вектори України

Інтеграція України до Європейського співтовариства

Прагнення України до євроінтеграції випливає з геополітичного положення й історії нашої держави. Як одна з найбільших країн континенту вона - об'єктивно важливий чинник процесів, що відбуваються в Європі і не може залишатися осторонь тих динамічних інтеграційних процесів, які сьогодні визначають її обличчя. Детальніше...

Україна: геополітичне положення

Незалежній Україні йде вже двадцятий рік… Однак доводиться констатувати, що її наукова та правляча еліта ще й досі не сформувала основну стратегічну лінію, якої має дотримуватися наша держава в світі, що глобалізується.
Аналіз сучасної геополітичної ситуації, розстановки сил на міжнародній арені засвідчує, що для реалізації своїх об'єктивних можливостей і геополітичного положення Україна мала і поки що має передумови для лідерства в європейському і, зокрема, Балто–Чорноморському регіоні, оскільки з огляду на своє геостратегічне положення вона — його серцевина. Розширення зв'язків між Півднем і Північчю Європи відповідає потребам нашого часу. Детальніше...

Технопарки України

Історія технопарків в Україні налічує більше 5 років. Зупинимося на найбільш розвинутих з них.

Харків

Харківський технопарк "Інститут монокристалів" (ІМК) створений в червні 2000 р. на базі однойменного науково-технічного концерну НАН України — найбільшого в СНД центру з розробки, дослідження і застосуванню функціональних матеріалів, що є основою електронної, лазерної, сцинтиляційної (трансформації частинок нейтрино), інформаційної, медичної та інших новітніх областей сучасної техніки.

Детальніше...

Характеристика країн Заходу за індексом економічної глобалізації

Характеризуючи середній індекс економічної глобалізації країн Заходу за 17 років (1990–2007), зазначимо його поступове зростання із незначним спадом у 1991–92 рр. Якщо на початок 90–х рр. він становив близько 70, то на кінець періоду, що розглядається— більше 80.

Детальніше...

Напрями та заходи державного регулювання ринку праці в Україні

Основні заходи регулювання ринку праці в Україні

Заходи щодо регулювання ринку праці зі сторони держави умовно поділяють на активні та пасивні.

До активних заходів належать:
- створення додаткових і нових робочих місць шляхом реструктуризації економіки, розвитку приватного бізнесу, особливо малого й середнього, створення умов для іноземного інвестування та для самозайнятості населення тощо;
- профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів;
- організація громадських робіт;
- посилення територіальної та професійної мобільності робочої сили;
- розвиток служби зайнятості тощо. Детальніше...

Державне регулювання ринку праці в Україні

Особливості сучасної ситуації та аспектів діяльності ринку праці України

Становлення української державності та формування ринку праці відбувались паралельно, однак не завжди узгоджено та ефективно. Поряд із глибокими структурно-інституціональними зрушеннями в економіці України, переорієнтацією напрямів економічної діяльності відбувається зміна пріоритетів і цінностей у соціально-економічному середовищі. В умовах становлення якісно нових трудових відносин різко загострюються проблеми, що можуть призвести до соціальної напруженості у суспільстві.

Детальніше...

Географічна наука