Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Використання ГІС для створення соціально-економічних карт

Розгляд питань державної регіональної політики потребує залучення різних методів дослідження щодо обґрунтування довгострокових планів розвитку України в цілому та її регіонів. Тому розробка методики картографування соціально-економічних явищ, їх територіального розподілу та динаміки є актуальною проблемою не тільки для картографії як науки, але й взагалі -  для держави як суб’єкта соціально-економічної діяльності. Детальніше...

Генералізація на топонімічних картах. Джерела для складання топонімічних карт

Картографічна генералізація має за мету виділення і відображення на карті найбільш головного, суттєвого і характерного для зображуваної дійсності. Генералізованість зображення – це невід’ємне, внутрішньо властива особливість будь-якої карти, в тому числі і карти топонімічної. Загальні принципи картографічної генералізації розроблені в працях радянських вчених Баранського, Комкова, Саліщева. Детальніше...

Картографічне моделювання. Принципи картографічного моделювання

Як кожна наука, картографія має свої методи розв’язання наукових і практичних завдань – це картографічне моделювання і картографічний метод дослідження, за допомогою яких створюють картографічні моделі, розробляють прийоми їх аналізу, застосування й перетворення з метою вивчення реального світу та набуття нових знань. Тобто коло інтересів картографії не обмежується відображенням реального світу, а включає й дослідження останнього за допомогою притаманних тільки їй прийомів і засобів, що дозволяє віднести картографію до пізнавальних наук. Невід’ємною складовою сутності будь-якої науки є отримані нею знання та способи їх подання. Картографія фіксує знання шляхом створення картографічних моделей, основним типом яких є карта. Детальніше...

Можливості використання комп'ютерної техніки для створення картографічної продукції

Методи створення карт та їх тиражування змінювалися з часом: спочатку рукописне виготовлення, потім розмноження друкуванням, а протягом XX ст. - усе ширше застосування механізації ручної праці, а потім і автоматизації більшості типів робіт. З кінця XX ст. почався етап використання в картографічному виробництві найсучасніших технічних засобів. Детальніше...

Розробка програми морської навігаційної карти

Розробка програми морської навігаційної карти потребує детального аналізу різноманітних картографічних джерел, які можуть служити основою для створення нового картографічного твору.  Це основні та допоміжні картографічні джерела, які підкреслюють ті чи інші важливі аспекти складання даної карти . Важливим є вивчення району картографування, що впливає на вибір масштабу та умовних знаків. Картографічна проекція повинна відповідати вимогам призначення карти. Для складання карти необхідно взяти карти більшого масштабу. Детальніше...

Проекції, що використовуються для картографування території України

Наша держава розташована на материку Євразія, в Північній півкулі. Її проща становить 603,7 тис. км. кв. 
Положення території України в системі географічних координат фіксується координатами її крайніх точок, протяжністю території із заходу на схід та з півночі на південь. Детальніше...

Історія розвитку картографії в Стародавні часи

Картографія формувалася протягом тисячоліть. І першим етапом на цьому довгому шляху розвитку був період Стародавніх часів – перших світових цивілізацій та Античності.
Нагальна потреба в карті змусила людину створити перші картографічні малюнки ще до винайдення писемності та появи колеса. Карта почала відігравати важливу роль в житті суспільства, яку вона утримує і дотепер. Цього не сталося, якби ще зовсім молода картографічна думка не отримала той потужний заряд інформації, ідей та досягнень мудреців Стародавнього Сходу та Єгипту, перших вчених Греції і Риму, що вже унеможливлював занепад картографії та гарантував її подальший розвиток як науки. Детальніше...

Географічна наука