Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Проекції, що використовуються для картографування території України

Наша держава розташована на материку Євразія, в Північній півкулі. Її проща становить 603,7 тис. км. кв. 
Положення території України в системі географічних координат фіксується координатами її крайніх точок, протяжністю території із заходу на схід та з півночі на південь. Протяжність території між крайніми точками із заходу на схід — 1316 км, а з півночі на південь становить 893 км. Географічний центр України знаходиться на північно-східній околиці районного центру смт. Добровеличківка в Кіровоградській області. Координати даної точки становлять 48° 23' північної широти і 31° 10' східної довготи.
На сьогодні в Україні використовують дві системи координат, котрі залишилися в нас ще з минулого століття. Вони базуються на референц-еліпсоїді Красовського. Це системи координат 1942 р. (СК_42) та 1963 р. (СК-63). Ці дві проекції використовують картографічну проекцію Гаусса-Крюгера. У великих містах використовують ще й свої, місцеві системи координат на основі проекції Гаусса-Крюгера.
В Останні часи багато областей  створюють свої системи координат в картографічній проекції UTM, для найкращої мінімізації спотворень на території даної області. Наша територія лежить в чотирьох зонах Гаусса, тому можна сказати, що в нашій державі використовується, як мінімум 4 системи координат.
Для переходу від однієї системи координат до іншої необхідно знати всі параметри окремих систем координат і мати відповідне програмне забезпечення, налаштоване на кожну із цих систем. З іншого боку, при наявності програмного забезпечення та картографічних баз даних, комп’ютерна техніка дає змогу легко переходити від будь-якої картографічної проекції до геодезичних координат (B i L) і навпаки.
Наша держава має чудові параметри для вибору картографічної проекції, тому на даному етапі були обрані рівнокутна (конформна) проекція з мінімаксним (Чебишевським) та варіаційним критеріями. Згідно критерію Чебишева, найкращою конформною проекцією при відображенні на площину буде проекція, для якої в області картографування співвідношення  mmax /mmin буде найменше відрізнятися від одиниці (мінімаксний критерій). Такі проекції називаються Чебишевськими. Згідно теореми Чебишева-Граве, для того, щоб проеція була Чебишевською, необхідно і достатньо, збереження масштабу вздовж контуру території, що картографується. Теорема Чебишева гарантує оптимальне співвідношення масштабів та мінімальну кривизну меридіанів, але не гарантує мінімуму інтегральної суми масштабів m. Головна перевага Чебишевської проекції в тому, що вона геометрично цілісна. Це єдина проекція і єдина система координат на відміну від 4-х систем координат в проекції Гаусса-Крюгера.
Важливою особливістю математичної основи географічних шкільних карт є їх дрібний масштаб і пов’язані з цим спотворення, зумовлені переходом від сфероїдальної поверхні земного еліпсоїда до площини (карти). Цим картам властиві значні спотворення площ, довжин, кутів і форм. Тому на навчальних картах подається назва проекції, в якій побудована карта. На шкільних картах подаються числовий, іменований (словесний) та лінійний масштаби. На шкільних картах застосовується мінімальне число картографічних проекцій.
Картографічна сітка представлена на більшості шкільних картах, але вона зведена до мінімуму. На деяких картах (західної та східної півкуль, «фізичній карті України») вздовж паралелей вказуються величини дуг в 1° (в км, наприклад, на 60° пн. та пд.ш. – 55,8 км). Прямолінійний меридіан розташовується посередині карти. Напрям ”північ–південь“ вказують меридіани, а не бічні рамки, як на планах місцевості. На картах, виданих Укргеодезкартографією в 1988-2001-их, подається спеціальний покажчик напряму ”північ–південь“ на кожній карті шкільних атласів.
В основному карти України будуються в проекціях: нормальній конічній рівнопроміжній по меридіанах; нормальній циліндричній рівнопроміжній по меридіанах; нормальній циліндричній рівнокутній Меркатора; нормальній азимутальній рівнопроміжній по меридіанах. Рівновеликі проекції не набули належного застосування. Дрібномасштабне картографування здійснюється у проекції Ламберта (рівнокутна). Стереографічна використовується для польових карт. Для подання території України на картах навчальних, туристичних, популярних атласів використовують нормальну конічну рівнопроміжну проекцію; на атласах автомобільних шляхів територію України показують за допомогою циліндричної проекції.

Географічна наука