Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Розробка програми морської навігаційної карти

Розробка програми морської навігаційної карти потребує детального аналізу різноманітних картографічних джерел, які можуть служити основою для створення нового картографічного твору.  Це основні та допоміжні картографічні джерела, які підкреслюють ті чи інші важливі аспекти складання даної карти . Важливим є вивчення району картографування, що впливає на вибір масштабу та умовних знаків. Картографічна проекція повинна відповідати вимогам призначення карти. Для складання карти необхідно взяти карти більшого масштабу.

Розробка програми карти включає основні такі етапи:
1. Призначення карти (для кого призначена)
2. Математична основа(масштаб , проекція)
3. Компоновка карти
4. Зміст карти (об’єкти , які відображені на карті умовними знаками)
5. Способи оформлення та зображення МНК
6. Принципи генералізації (принципи відбору об’єктів при переході від одного масштабу до іншого)
7. Інформаційна база, джерела та вказівки з їх використання
8. Виготовлення карти

Морська навігаційна карта «Порт Керч» призначена для вирішення основних завдань судноводіння, а також вивчення та аналізу даних про прибережні води в районі порту Керч, а також їх гідрографічні особливості.    За призначенням карта є навігаційною, а в структурі навігаційних карт – загальною навігаційною. Територія картографування – частина акваторії порту Керч, а також смуга прибережних вод.
Дана карта буде зображена в масштабі 1:10 000. Проекція карти – нормальна рівнокутна циліндрична проекція Меркатора, де меридіани – паралельні між собою і є перпендикулярними до паралелей. Паралелі,в свою чергу, також паралельні лінії.

Розмір листа карти – 75х100 см. Назва карти розміщена в нижньому лівому куті карти, на вільному місці берегової смуги порту Керч. Під заголовком розміщений масштаб, поданий в іменованому та лінійному видах. Адміралтейський номер розміщується у правому нижньому куті карти за її зовнішньою рамкою.

До змісту карти входять:
- Береги – зображуються абсолютно всі : скелясті, кам’янисті, небезпечні, піщані, висихаючі
- Рельєф.  Рельєф морського дна, як і рельєф суші, характеризується наявністю великої кількості різноманітних форм. Найбільше значення для навігації мають характерні і особливо небезпечні для плавання підвищення дна – банки, мілина, підводні коси, бари, рифи, скелі, камені. Зображення рельєфу є найважливішим елементом змісту морських навігаційних карт. На морських навігаційних картах підводний рельєф передається одночасно двома зображуваними засобами – відмітками глибин та ізобатами. На даній карті крім достовірних,  подаються також глибини недостовірні та сумнівні. 
- Навігаційні небезпеки: показані абсолютно всі, включаючи також і штучні , куди входять затонулі судна, підводні частини зруйнованих гідротехнічних споруд, загублені якорі , риболовні заколи та ін. Вони наносяться на дану карту з дуже високою точністю з метою забезпечення безпечного плавання , входу в порт і виходу з нього різних видів суден. Як додаткова інформація подається також глибина над затонулими суднами, спеціальними умовними знаками зображені затонулі обсихаючі судна, та затонулі судна із частиною корпусу над водою
- Течії зображені всі, включаючи постійні та тимчасові. Зображені стрілками із зазначенням швидкості руху
- Рекомендовані фарватери зображені дуже точно, із позначенням азимутів
- Гідротехнічні споруди є дуже важливим елементом саме для даного виду карти. На ній зображуються: хвилеломи, буни, пірси, понтони, плавучі причали, шлюзи, докові клітки, прогулянкові пірси. Вони обов’язково зображуються в масштабі карти
- Елементи змісту суші показані з високою точністю – квартали порту, заводи, башти. Подана також гідрографічна сітка Керчі, що органічно з’єднана з морем. Рельєф суші виражено у максимальних та мінімальних відмітках висот місцевості
- Опорні геодезичні пункти показано: пункти тріангуляції, пункти ДГМ, точки знімальної мережі, демаркаційні лінії, астрономічні пункти
- З рослинності подані водорості та інша рослинність, яка може створювати небезпеку для плавання суден. Подані райони нечистого грунту
- З високою точністю на карті подаються різного виду маяки: з коловим освітленням, з секторним освітленням, колового освітлення зі змінним вогнем, вогні. З плавучих зображені: плавучі маяки, буї, віхи. Подані на карті засоби туманних сигналів та берегова сигналізація  
Оформлення карти – дуже важливий процес, особливо для морських навігаційних карт. Важливим є уміння зберегти добру читаність карти при максимальному навантаженні її змісту. Кольори повинні бути в м’яких тонах, не дуже яскравими, щоб полегшити роботу з картою. Шрифти мають бути тонкі і мілкі, щоб забезпечити місце для умовних знаків та дублювання англійською мовою.
Генералізація морських навігаційних карт є складною. Як уже зазначалося , для складання даної карти беруться карти більшого масштабу, тому необхідно провести генералізацію змісту цих карт, відобразити ті елементи,які вважаються найбільш важливими для забезпечення умов навігації суден, їх безпечного слідування певним курсом. Наявність на карті таких елементів обов’язкова.
При складанні карти до уваги беруться різні джерела. Цінність мають ті з них, які несуть певне змістове навантаження на певний район карти або уточнюють чи підкреслюють певні його особливості, які не могли бути виявлені в даний час. Беруться декілька карт на одну тематику, літературні джерела, відомості служб, які проводили вимірювання в даних районах, планшети цих зйомок, карти грунтів, карти магнітного схилення, повідомлення для мореплавців, матеріали топографічних зйомок, правила написання географічних назв, різні ілюстративні матеріали, інструкції по складанню морських навігаційних карт. Складальний оригінал перевіряється редактором і вносяться останні зміни в її зміст, після чого створюється видавничий оригінал.
Видання карти – суто поліграфічний процес. Під час видання карти виконавець не слідкує за правильністю змісту карти, лише за якісним її друком. Друк перевіряє відділ контролю якості і дає свою оцінку.
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що розробка програми морської навігаційної карти – важкий та клопіткий процес. Він вимагає знання картографічних матеріалів та вміння з ними працювати, що впливає на інформативність карти. Оформлення карти , її загальний вигляд та кольорова гама визначають рівень читаності карти, її сприйняття. Важливо подати карту в зручному для користування вигляді.

Географічна наука