Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Технопарки України

Історія технопарків в Україні налічує більше 5 років. Зупинимося на найбільш розвинутих з них.

Харків

Харківський технопарк "Інститут монокристалів" (ІМК) створений в червні 2000 р. на базі однойменного науково-технічного концерну НАН України — найбільшого в СНД центру з розробки, дослідження і застосуванню функціональних матеріалів, що є основою електронної, лазерної, сцинтиляційної (трансформації частинок нейтрино), інформаційної, медичної та інших новітніх областей сучасної техніки.

Пріоритетні напрями діяльності: медицина і біотехнології, машинобудування і приладобудування, енергетика, нові кристалічні і полімерні матеріали для енергетики, а також вироби з них, енергоефективні електричні машини і силова електроніка, енергоефективні  джерела світла і альтернативні джерела енергії, матеріали, прилади, устаткування і технології для моніторингу і захисту навколишнього середовища, технічні засоби боротьби із злочинністю; розробка методичних матеріалів, підготовка науковців і висококваліфікованих фахівців в області інноваційної діяльності, трансферу технологій і комерціалізації наукових розробок відповідно до напрямів діяльності технопарку.

Технопарк включає 56 учасників (спільних і дочірніх підприємств), якими зареєстровано 25 інноваційних і інвестиційних проектів і 29 виконавців. В рамках цих проектів в 2000—2003 рр. проведено і реалізовано продукції на суму 657079,2 тис. грн., з них у тому числі експортовано на 93948,9 тис.грн. Зокрема, були виготовлено дві медичні гомографічні гамма-камери "ОФЕКТ1" 28 крупногабаритних кристалічних блоків, біля 3,5 тис. шт. різноманітних монокристалів, у тому числі понад 4 тис. шт. засобів радіозв'язку для проведення міжнародних експериментів в області фізики високих енергій, більше 3 т особливо чистих неорганічних солей, понад 9 тис. тестових систем для діагностики різноманітних захворювань.

З використанням засобів спецрахунку технопарку на фінансування науково-технічної сфери привернуто 26297,4 тис. грн. На науково-дослідні розробки і виробництво їх зразків витрачено 30580,95 тис. грн. До державних цільових фондів перераховано 34235,15 тис. грн., з них до бюджету — 11142,18 тис. грн. Завдяки модернізації виробництва, упровадженню нових наукоємких технологій досягнутий певний успіх в соціальній сфері: збережено близько 24333 і створено 548 нових робочих місць.

Київ

Технопарк "Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона" створений в липні 2000 р. на базі однойменного науково-технологічного комплексу (НТК ІЕС) НАН України в Києві. В своїй діяльності він керується законом "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Е. О.Патона", "Інститут монокристалів".
Рішення про зміну складу технопарку шляхом включення в його структуру нових учасників (або виключення з неї) ухвалює Президент по рекомендації науково-технічної ради. Організація, охоча стати учасником технопарку, звертається до його керівництва із заявою, яку науково-технічна рада розглядає протягом 45 доби з моменту надходження.

Пріоритетні напрями діяльності: сучасні енергоефективні і ресурсосберігаючі технології, устаткування і конструкції; спеціальна електрометалургія, технології переробки металолому, збагачення металургійної сировини, підвищення якості кінцевої металургійної продукції; сучасні машини, механізми і засоби нової техніки в ракетно-космічній і авіаційній областях, в суднобудуванні, залізничному і морському транспорті; грунтообробна і прибиральна техніка з продовженим завдяки технологіям зварювання і зміцнення ресурсом робочих деталей;  зварювальні і споріднені процеси при будівництві, експлуатації і реконструкції доріг, мостів і транспортних систем включаючи трубопроводи; оздоровлення навколишнього середовища і людини, у тому числі шляхом зниження техногенного впливу зварювального виробництва на аеро-, гідро-, геоекологію, використовування зварювання і споріднених технологій в медицині.

Технопарком зареєстровано 13 інноваційних проектів. 10 з них знаходяться в дослідницькому, дослідницько-промисловому і промисловому виробництві інноваційної продукції. До виконання проектів привернуто 6,1 тис. осіб, створено 578 нових робочих місць. Виконавці проектів постійно нарощують об'єми виробництва і платежі до бюджету як від інноваційної, так і від іншої діяльності.

Об'єднання реалізувало інноваційній продукції в 2000—2003 рр. на 1212780,7 тис. грн., при цьому запрацювавши на експорті 178761,0 тис. грн. Бюджет і інші цільові госфонды отримали 34433,7 тис. грн. З використанням засобів спецрахунку технопарку до фінансування науково-технічної сфери привернуте 26297,4тыс. грн., з яких 93,9% йдуть на створення, модернізацію і реконструкцію науково-технологічних і дослідно-експериментальних ділянок придбання наукового і виробничого устаткування; 5,9% — на проведення науково-дослідних розробок, підготовку конструкторської і технологічної документації, технічних умов, патентування розробок придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності; 0,2% — на організацію конференцій, семінарів і виставок, публікацію результатів наукових досліджень і інноваційної діяльності.

Державна підтримка інноваційних проектів у вигляді реінвестиції засобів спецрахунку, сформованого завдяки спецрежиму, складає небагато чим більше 10%, решта фінансування здійснюється за рахунок власних ресурсів. Але навіть така незначна підтримка допомагає вирішувати питання, які не розглядалися багато років. Ось лише деякі з них.

Реалізація сумісного проекту технопарку і заводу електромашинобудування "СЕЛМА" дозволила значно відновити і розширити номенклатуру устаткування для дугового зварювання — технології яка широко застосовується в промисловості і будівництві. При цьому забезпечуються потреби в зварювальному устаткуванні не тільки України, але і значно збільшилися об'єми його поставок за рубіж. Частка експорту сьогодні складає більше 65% об'єму продукції, що випускається підприємством.

Інститут електрозварювання ім. Е.О.Патона спільно з Інженерним центром зварки тиском розробили технології і спроектували машини нового покоління для контактного зварювання рейок. Виготовлені на каховському заводі електрозварювального устаткування, вони застосовуються на будівництві швидкісних залізниць і "оксамитового шляху" метрополітенів. Проект передбачав до кінця 2005 р. збільшити експорт з 20 до 75% об'єму продукції, що випускається. Укладені контракти з Китаєм, Кореєю Австрією і Росією на поставки новітніх установок для стикового зварювання. За кошти спецрахунку готується проект трубозварювальної машини нового покоління для прокладання магістральних нафто- і газопроводів.

Інноваційний проект Запорізького заводу зварювальних флюсів і стеклоизделий направлений на доведення до промислового рівня і упровадження у виробництво розробленої в інституті дуплекс-технології виплавки зварювальних флюсів що дозволяє випускати як традиційні, добре зарекомендували себе марки, так і нові високоякісні флюси для зварювання. Вони застосовуються в мосто- і суднобудуванні, трубній промисловості, у тому числі в північних широтах.
Удвічі зменшені витрати на дорогі імпортні компоненти шихти — вони замінені шлак-відходами металургійних і трубозварювальних заводів України.

На Інгулецкому гірничозбагачувальному комбінаті приступили до реалізації інноваційного проекту по попередньому збагаченню залізняку методом сухої магнітної сепарації і технології магнітно-флотаційного доведення концентрату. Це дозволяє підвищити вміст заліза в ньому з 64 до 70%, що відповідає показникам світових ГЗКів, які працюють на більш багатих рудах.
В жовтні 2003 р. введена в дію перша черга комплексу магнітно-флотаційного доведення, що дозволить вивести ІнГЗК в першу десятку світових ГОКів.

Базова наукова організація технопарку — ІЕЗ ім. Є. О.Патона на розвиток своєї науково-лабораторної бази, застарілої за минулі десятиріччя, отримала 3,8 млн. грн. Зараз на засоби централізованого спецрахунку технопарку готується ряд унікальних науково-інноваційних проектів, на які у держави немає і найближчим часом не буде грошей (наприклад, зварювання м'яких тканин людини і ін.).

Технопарк "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і сенсорна техніка" створений в червні 2001 р. на базі Інституту фізики напівпровідників НАН України в Києві. Пріоритетні напрями діяльності: отримання і обробка початкової сировини, виготовлення напівпровідникових, діелектричних, електропровідних матеріалів і багатошарових структур на їх основі, а також виробів з них для промислової і побутової електронної техніки; оснащені сенсорами пристрої, устаткування, машини, а також енерго- і ресурсосберігаючі системи контролю і управління технологічними процесами і виробництвом в машинобудуванні, металургії, енергетиці, транспорті, авіа- і ракетно-космічній техніці, нафтовій і газовій промисловості, агропромисловому комплексі; системи реєстрації, обробки, відображення, збереження і розповсюдження інформації, захисти інформації, цінних паперів, документів, товарів, послуг плюс технології, елементи і матеріали для їх виготовлення; технології, у тому числі рулонні, виготовлення покриттів, плівкових і пакувальних матеріалів, а також виробів з них для поліграфічної, електронної, фармацевтичної, харчової і переробляючої промисловості.

Технопарк має чотири інноваційних і інвестиційних проекти, в 2000—2003 рр. реалізував високотехнологічної продукції на суму понад 181450 тис. грн., з них експортував — на 15316,3 тис. грн. Засоби спецрахунку технопарку дозволили привернути до фінансування науково-технічної сфери 60,48 тис. грн. На науково-дослідні розробки і виробництво дослідницьких зразків витрачено 1737,5 тис. грн. А до бюджету і цільових фундацій перераховано 5803,05 тис. грн.

На ЗАТ "Пенто Пак" (Бориспіль) створений технологічний комплекс для виробництва і поставок екологічно безпечних пакувальних матеріалів. Виготовлена продукція на суму 58,7 млн. грн. Додатково створено 363 робочих місць. За підсумками тільки 2003 р. об'єм випуску інноваційної продукції за проектами українських технопарків перевищив 1 млрд. грн. Сьогодні розвиток технопарків - це єдина підстава для гальмування процесів деградації вітчизняного наукового потенціалу і роботи наших провідних вузів як "інкубаторів" для емігрантів.

Чіпко Т.М.


Інші статті:

Статті з наукових періодичних видань:

Нємець Л.М., Грищенко Н.В. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні

Опубліковано: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 59-62

Географічна наука