Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Останні матеріали:

Розробка програми морської навігаційної карти

Розробка програми морської навігаційної карти потребує детального аналізу різноманітних картографічних джерел, які можуть служити основою для створення нового картографічного твору.  Це основні та допоміжні картографічні джерела, які підкреслюють ті чи інші важливі аспекти складання даної карти . Важливим є вивчення району картографування, що впливає на вибір масштабу та умовних знаків. Картографічна проекція повинна відповідати вимогам призначення карти. Для складання карти необхідно взяти карти більшого масштабу. Детальніше...

Проекції, що використовуються для картографування території України

Наша держава розташована на материку Євразія, в Північній півкулі. Її проща становить 603,7 тис. км. кв. 
Положення території України в системі географічних координат фіксується координатами її крайніх точок, протяжністю території із заходу на схід та з півночі на південь. Детальніше...

Характеристика природних умов та ресурсів Дніпропетровської області

Геологічні умови території

За геологічними умовами Дніпропетровська область поділяється на два субрегіони: Український кристалічний щит (65% площі області) та Дніпровсько-Донецька западина (решта 35%).
Український щит займає правобережну частину Дніпропетровщини та південь лівобережної частини. Кристалічний фундамент залягає на глибині від 0 до кількох десятків метрів під денною поверхнею. Детальніше...

Поняття ринку праці, потреба та механізми його регулювання

Праця як економічний ресурс і, водночас, вираз активності особи, результат її фізичних і розумових зусиль, духовних чи творчих здібностей спрямована на отримання відповідної матеріальної й моральної компенсації. Праця є ресурсом на ринку, де вона має певну ціну й виступає товаром. З огляду на викладене, визначено ринок праці як систему відносин, форм і методів узгодження інтересів працівників і працедавців щодо ефективного використання праці та отримання прибутку.

Детальніше...

Промисловий транспорт та його види

Транспорт – це сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів і інформації з одного місця в інше. У даній статті розкривається поняття транспорту саме в цьому значенні. Термін транспорт походить від лат. транс ("через") та portare ("нести"). Детальніше...

Фізико-географічні умови Запорізької області

У Запорізькій області сільськогосподарська опанованість території досягла майже 83%, перевищуючи цей показник в інших областях. За розораністю сільгоспугідь область займає друге місце (83,3%), а по розораності території – перше місце в Україні (73,2%). А з урахуванням територій, зайнятих під промислові підприємства, населені пункти, дороги й ін., біля 96% території Запорізької області зайняті під господарське використання. Природно-заповідний фонд (природні і квазиприродні екосистеми) складає 2% від усієї території.

Детальніше...

Інфраструктура товарного ринку

Поняття ринку

Ринок в економічній теорії – це сукупність економічних відносин між суб’єктами ринку з приводу руху товарів, послуг і грошей, що базується на взаємній згоді, еквівалентності та конкуренції. Робочий механізм ринку складається з: ціни (грошової форми товару, що характеризує його вартість, створену в процесі виробництва та взаємодії ринкових факторів), попиту (потреби в товарах чи послугах, підкріпленої платоспроможністю споживачів, які готові їх придбати в певній кількості) й пропозиції (кількості товарів, яка знаходиться в продажу при складеній ціні). Основним "двигуном" ринку є конкуренція – економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і боротьби, комунікацій суб’єктів ринкової системи в процесі створення і споживання благ. Детальніше...

Географічна наука