Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Світовий ринок надання інжинірингових послуг

Інжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по створенню підприємств і об'єктів. Він є важливим методом збільшення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Інжиніринг розглядається як визначена форма експорту послуг (передача даних, технологій, досвіду) із країни виробника в країну замовника й охоплює комплекс робіт із проведення попередніх досліджень, підготовки техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробку документації по організації виробництва і керуванню, експлуатації устаткування і реалізації готової продукції. Останнім часом на міжнародному ринку з'явився новий вид послуг - послуги реінжиніринга. Реінжиніринг - це інженерно-консультаційні послуги з перебудови системи організації виробничо-торговим і інвестиційним процесами суб'єкта з метою підвищення його конкурентноздатності та фінансової стійкості.
Ця тема цікава для дослідження через те, що в наш час сфера керування стає все більше диференційованою, вимагаючи при цьому постійного поповнення знань управлінської спеціалізації. Разом з традиційними працівниками керування, що виконують функції, пов'язані з управлінням очної діяльності фірми, зараз виникає все більша потреба у фахівцях-аналітиках, що можуть нетрадиційними способами оцінювати існуючі проблеми, знаходячи багато невикористаних резервів для досягнення максимальних результатів у виробничій діяльності (модернізація об'єктів дозволяє зберегти до сорока відсотків засобів інвесторів).
Для українських підприємств інжиніринг є актуальною темою через те, що вітчизняні підприємства вимагають впровадження нових інформаційних технологій для реконструкції управління і проведення виробничої діяльності. Для подальшого технологічного розвитку нашої країни необхідно піднести рівень національного виробництва до рівня міжнародних стандартів, а для цього необхідно скористатися допомогою досвідчених професіоналів.

1.Загальна характеристика ринку інжинірингових послуг

Інжиніринг - (англ. engineering - винахідливість, заняття) являє собою інженерно-консультаційні послуги по створенню підприємств і об'єктів. Інжиніринг є важливим методом підвищення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Він розглядається як певна форма експорту послуг (передача знань, технології і досвіду) із країни виробника в країну замовника. Інжиніринг охоплює комплекс робіт з проведення попередніх досліджень, підготовці техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробці документацій по організації виробництва і керування, експлуатації устаткування і реалізації готової продукції.
Стрімке зростання міжнародних операцій по торгівлі інженерно-технічними послугами призвело до утворення і розвитку міжнародного ринку інжинірингових послуг (виділився самостійний вид міжнародних комерційних операцій).
Спочатку інжиніринг виник в Англії в цивільному будівництві й обмежувався консультаційною діяльністю у сфері спорудження доріг, мостів, портів, аеродромів, систем водо- і енергопостачання, робіт з меліорації й ін. Пізніше інженерно-консультаційні послуги стали надаватися також і в галузі промисловості. Інжиніринг в США почав розвиватися також з надання консультаційних послуг і обслуговував винятково внутрішній ринок. Поштовхом для поширення американського інжиніринга за межами США стала Друга світова війна, під час якої здійснювалися в широких масштабах роботи з будівництва аеродромів, доріг, портів, військових об'єктів в інших країнах. Ці роботи виконувалися як приватними американськими інженерними фірмами за урядовими замовленнями, так і спеціальними відділами американської армії, комплектованими фахівцями з інжиніринга [4, 199].
У перші післявоєнні роки інжиніринг одержав розвиток і в інших промислово розвинутих країнах. Цьому в значній мірі сприяла діяльність різних міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), спрямована на надання технічного сприяння країнам, що розвиваються.
Велику роль у розвитку інжиніринга відіграло надання промислово розвинутими країнами технічного сприяння країнам, що розвиваються, на основі різних урядових програм. Така допомога тісно погоджувалася з наданням технічних послуг спеціалізованими інженерними фірмами.
Розвиток інжиніринга безпосередньо пов'язаний із зовнішньоекономічною експансією найбільших, в першу чергу американських, ТНК у країнах, що розвиваються. Здійснення прямих інвестицій в цих країнах шляхом створення власних дочірніх підприємств, або за допомогою участі в капіталі національних компаній, стимулювало надання їм різних консультацій по будівництву нових потужностей, удосконалюванню виробничих процесів та ін.
З другої половини 50-х років 20 ст. почався новий етап в розвитку інжиніринга і виділення його в самостійну галузь міжнародної комерційної діяльності. Якщо на попередньому етапі інжиніринг обмежувався в основному тільки наданням технічних консультацій, а всі будівельні роботи виконували будівельні фірми-підрядчики, то для наступного етапу характерний випереджальний розвиток інженерно-будівельних послуг, безпосередньо пов'язаних з будівництвом промислових об'єктів переважно «під ключ».
На сучасному етапі відбулося значне збільшення обсягу і загальної вартості технічних послуг, що стали предметом міжнародної торгівлі, а також розширення в цій діяльності частки участі західноєвропейських і японських фірм при збереженні пануючою становища за американськими фірмами [4, 200].
Стрімкий розвиток інжинірингу в сучасних умовах зумовлений такими факторами:
- істотні зрушення в структурі міжнародної торгівлі в бік збільшення торгівлі склад ними видами устаткування, що вимагають спеціальних знань для вирішення нелогічних і організаційних проблем, починаючи з проектування підприємства до введення його в експлуатацію;
- високий попит на технічні послуги з боку країн, що стали на шлях самостійного економічного розвитку і не мають необхідного досвіду і кадрів фахівців для такого будівництва.
Інжиніринг як особливий вид підприємництва має специфічні особливості:
1. Інжиніринг є однією з форм послуг виробничого призначення, що втілюється не в речовинній формі продукту, а в його корисному ефекті. Цей ефект може мати матеріальний носій (проектна і технічна документація, графіки і т.п.) або не мати його (навчання, керування і т.п.);
2. Він пов'язаний в остаточному підсумку з підготовкою і забезпеченням процесу виробництва і реалізації розрахованих на проміжне і кінцеве споживання матеріальних благ і послуг;
3. Інжиніринг є об'єктом купівлі-продажу, тобто має комерційну характеристику [1, 288];
4. На відміну від франчайзинга і ноу-хау він має справу з відтвореними послугами, тобто з послугами, вартість яких визначається суспільно необхідними витратами часу на їхнє виробництво, і тому має безліч продавців для їхньої реалізації.
Контракт на покупку інжинірингових послуг включає ряд специфічних зобов'язань і умов: перелік зобов'язань і робіт з термінами їхнього виконання; терміни і графіки виконання робіт; кількість персоналу інжинірингової фірми, що беруть участь у виконанні робіт на місці, і умови його споживання; ступінь відповідальності сторін за порушення зобов'язань; умови переуступки частини контрактних послуг іншій фірмі на принципах субпідряду; оплата навчання персоналу.
Завдання інжиніринга є одержання замовниками найкращого результату від вкладення капіталу за рахунок:
- системного, міждисциплінарного підходу до здійснення проектів;
- багатоваріантності технічних і економічних розробок, їхньої фінансової оцінки вибору оптимального варіанта для замовника;
- розробки проектів з урахуванням можливості застосування прогресивних будівельних і виробничих технологій, устаткування, конструкцій і матеріалів з різних альтернативних джерел, що якнайкраще відповідають конкретним умовам і особливим вимогам замовників;
- використання сучасних методів організації і керування всіма стадіями здійснення проектів.
Всю сукупність послуг інжиніринга можна розділити на дві групи:
- послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу;
- послуги по забезпеченню нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції.
До складу першої групи входять передпроектні послуги, проектні, після проектні, спеціальні послуги.
Передпроектні включають вивчення ринку, здійснення польових досліджень, розвідку копалин, забудову регіонів і т.п.
Проектні послуги - базисний і детальний інжиніринг. Базисний інжиніринг - це підготовка попередніх досліджень і проектів, генерального плану, оцінка вартості проекту і т.п. [3, 356]. Детальний інжиніринг - це презентація пропозицій по остаточному проекту, підготовка технічної документації і т.п.
Післяпроектні послуги містять в собі послуги з підготовки контракту, організації торгів, веденню проекту, нагляду й інспекції за здійсненням робіт, проведенню прийомних іспитів, підготовці персоналу й умов для збуту продукції.
Спеціальні послуги - це послуги, обумовлені конкретними проблемами створення даного об'єкта (економічні дослідження, юридичні процедури і т.п.).
Надання на основі договору на інжиніринг повного комплексу послуг і постачань, необхідних для будівництва нового об'єкта, називається комплексним інжинірингом. Він включає три окремих види інженерно-технічних послуг, кожний з який може бути предметом самостійного договору.
- Консультативний інжиніринг (consulting engineering) пов'язаний головним чином з інтелектуальними послугами з метою проектування об'єктів, розробки планів будівництва і контролю за проведенням робіт.
- Технологічний інжиніринг (process engineering) полягає в наданні замовнику технологій, необхідних для будівництва промислового об'єкта і його експлуатації, розробки проектів по енергопостачанню, водопостачанню, транспорту й ін.
- Будівельний і/чи загальний інжиніринг (constructing engineering) - це головним чином постачання устаткування, техніки і/чи монтаж установок, включаючи при необхідності інженерні роботи.
В останній час на світовому ринку інжинірингових послуг з'явився новий вид послуг - послуги реінжинірингу, які надають іноземні інжинірингові фірми. Реінжиніринг (англ. - reengineering) - це інженерно-консультаційні послуги по перебудові систем «організації і керування виробничо-торговими та інвестиційними процесами суб'єкта, що господарює, з метою підвищення його конкурентноздатності і фінансової стійкості» [2, 200].
Як науково-практичний напрямок, реінжиніринг бізнес-процесів вперше з'явився в США і за кілька років перетворився в одну з ведучих галузей інформатики, що активно розвивається. Сьогодні починається просування консалтингових послуг та інструментаріїв по реінжинірингу і на ринок країн СНД. Практика застосування реінжиніринга показала, що цей метод необхідний, особливо в умовах проведення глобальної економічної реформи й активного впровадження колишніх радянських республік у світову економічну систему.
Вперше термін «реінжиніринг бізнес-процесів» (від англ. Business process reengineering, BPR) був уведений M. Хаммером і визначає такий вид діяльності як «фундаментальне перепроектування бізнес-процесів компаній для досягнення корінних поліпшень в основних економічних показниках їхньої діяльності: вартість, якість, послуги і темпи». У західних країнах (і, у першу чергу, в США) реінжиніринг здобуває все більшу і більшу популярність.
Реінжиніринг буває двох видів: кризовий реінжиніринг і реінжиніринг розвитку.
Кризовий реінжиніринг спрямований на вирішення кризових проблем суб'єкта, що господарюєє. Він застосовується в тих випадках, коли результативність фінансово-комерційної і виробничо-торгової діяльності суб'єкта, що хазяйнує, постійно знижується, конкурентноздатність його постійно падає, намітилася тенденція банкрутства і потрібний комплекс заходів для ліквідації цієї кризи.
Реінжиніринг розвитку використовується у тих випадках, коли динаміка розвитку знижується і діюча структура організації й управління підприємством вже досягла межі в одержанні прибутку. В процесі реорганізації системи управління господарського суб'єкта на основі реінжинірингу здійснюється перехід від бізнес-процесу до бізнес - процес-реінжинірингу. Бізнес-процес являє собою дію персоналу управління в господарському процесі. Бізнес-процес-реінжиніринг - це оптимізація системи управління господарськими процесами, враховуючи зовнішньоекономічну діяльність.

2.Кон’юнгтура ринку інжинірингових послуг

У цілому становище на міжнародному ринку інженерно-будівельних послуг характеризується недостатньо високим рівнем попиту, що обумовлює складний фінансовий стан ряду провідних компаній і загальне загострення конкуренції. У даних умовах серед основних факторів конкурентноздатності на перший план висувається ціновий, про що, зокрема, свідчать цілком успішні підсумки діяльності південнокорейських компаній на закордонних ринках.
Галузева структура міжнародного ринку інженерно-будівельних послуг не зазнала істотних змін. Ріст замовлень на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури залишається стабільним, при цьому їхня питома вага трохи знизилася. У промисловому будівництві й електроенергетиці було відзначено помітне збільшення обсягу нових контрактів і деяке підвищення частки цих сегментів ринку. Новий етап росту світових цін на нафту сприяв визначеної активізації інвестицій у її видобуток, транспортування і переробку. У числі повних експортерів інженерно-будівельних послуг провідне місце зберігають американські компанії.
Майже 95 % експорту інжинірингових послуг припадає на фірми високорозвинених країн. Основними імпортерами інжинірингових послуг виступають країни, що розвиваються (80 % світового імпорту). Найбільшими ринками інжинірингових послуг в розвинених країнах є Азіатсько-Тихоокеанський (53% експорту інжинірингових послуг) та Європейський (38,2%). Найбільшими ринками інжинірингових послуг в країнах, що розвиваються, є ринок нафтовидобувних країн Азії та Північно-Африканських країн.
У розвинутих країнах нараховується багато тисяч фірм і організацій, що виконують роботи типу інжиніринг.  Провідними експортерами інжинірингових послуг є компанії США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Швейцарії, Італії. Зростає активність на зовнішньому ринку інжинірингових послуг країн Скандинавії, Мексики, Бразилії, Республіки Кореї, Індії [1, 290].
Лідером у розвитку інжинірингових послуг є США, де зареєстровано понад 25 тис. таких фірм різного профілю й обсягу діяльності. Деякі з них мають дуже вузьку спеціалізацію, обмежуючись консультаціями з приватних питань (вибір земельних ділянок, складання балансів, архітектурне оформлення і т.д.). Нерідко така фірма представлена одним експертом в якій-небудь визначеній сфері, і вся його діяльність зводиться лише до консультування. У той же час для США характерні фірми-гіганти, що виконують роботи типу будівельного інжиніринга і усі функції, що беруть на себе, по створенню відповідних об'єктів [4, 204].


Головними фірмами по наданню інжинірингових послуг є: АМЕК, Bechtel Group Inc., Foster Wheler Corp.
Серед інженерно-консультаційних фірм розвинутих країн можна виділити визначену спеціалізацію як по видах наданих інжинірингових послуг, так і по галузевій спрямованості. Так, американські, англійські, японські, італійські фірми здійснюють переважно інженерно-будівельні послуги в повному комплексі, тим часом як у французьких фірмах переважають інженерно-консультаційні послуги.
Ціни на експортовані інжинірингові послуги звичайно вище внутрішніх на 40—50% для імпортерів у промислово розвитих країнах і в два рази для імпортерів у країнах, що розвиваються. Така цінова політика пояснюється, з одного боку, підвищеним попитом на інжинірингові послуги в країнах, що розвиваються, а з іншого боку — фактичною монополією на надання цих послуг з боку промислово розвитих країн.
Можна виділити основні риси та тенденції розвитку світового ринку інжинірингових послуг:
- активізація попиту на інжинірингові послуги у зв’язку з розвитком НТР та глобалізаційних процесів;
- стабільність галузевої та територіальної структури світового ринку інжинірингових послуг;
- активний розвиток процесів горизонтальної транс націоналізації (злиття і поглинання компаній);
- формування міждисциплінарного інжинірингу (компанії мають багатогалузеву спеціалізацію);
- індивідуалізація надання послуг і розробки проектів.

3.Україна на ринку інжинірингових послуг

Інжинірингові послуги в Україні надаються у відповідності з нижче вказаними нормативними актами.
Інжиніринг згадується в нормативних документах у двох аспектах: що стосуються ліцензійних видів діяльності суб'єктів підприємництва, а також про оподаткування прибутку підприємств по довгострокових договорах. Так, згідно з ст. 4 Закону України від 07.02.91 р. № 698-ХП «Про підприємництво» до ліцензійних видів діяльності відноситься будівельна діяльність - окремі види проектних і будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових і інших послуг, що вимагають відповідної атестації виконавця відповідно до переліку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.98 р. №451 до переліку інжинірингових робіт і послуг у будівництві відносяться функції генерального розроблювана, підрядчика, обстеження будівель, споруджень і мереж [4, 216].
Інжиніринг в Україні, зрозуміло, ще не набув такого розмаху, як це було описано вище на прикладі в основному промислово-розвинених країн. Але ринок інжинірингових послуг розвивається і, в основному, за допомогою залучення іноземного капіталу. В Україні функціонує чимало відомих компаній, діяльність яких прямо чи опосередковано пов'язана з наданням інжинірингових послуг як на території України, так і за її межами. Серед них можна назвати «Універсал інжиніринг», «Південтеплоенергомонтаж», «Авалон Інжиніринг», Українська інвестиційно-інжинірингова компанія, «Теплоелектропроект» [6].
Інжинірингова фірма «Теплоелектропроект» заснована у 2000 р. (м.Львів). ІФ «Теплоелектропроект» спеціалізується на комплексному проектуванні нових та реконструкції діючих об'єктів теплової енергетики всіх типів і потужностей, а також окремих систем і споруд об'єктів атомної енергетики, що відносяться до елементів нормальної експлуатації і не впливають на безпеку АЕС [5].
ІФ «Теплоелектропроект» виконує проектування об’єктів теплової і атомної енергетики в Російській Федерації, Індії, Ірані, Болгарії, Молдові та Україні.
Починаючи з 2000 року ІФ «Теплоелектропроект» здійснює проектування окремих систем і споруд АЕС "Бушер" в Ірані, АЕС "Куданкулам" в Індії, АЕС "Белене" в Болгарії, Нижнєкамської ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2, ТЕЦ м.Набережні Челни, Красавинської ТЕЦ, Печорської ДРЕС та Нововоронежської АЕС в Росії, Кишинівської ТЕЦ-2 в Молдові, когенераційних установок в містах Трускавці, Івано-Франківську, Феодосії, Червонограді, реконструкції окремих систем і споруд Бурштиської, Добротвірської і Ладижинської ТЕС та Львівської ТЕЦ-2 в Україні [5].
Команда фахівців ІФ «Теплоелектропроект» - це висококваліфікований колектив інженерів-проектувальників, що має багаторічний досвід комплексного проектування вітчизняних і зарубіжних об’єктів енергетики, об’єднаний спільними науково-технічними ідеями та планами, загальною чисельністю біля 150 чоловік.

Висновки

Інжинірингові і реінжинірингові послуги користуються попитом в сучасному економічному житті. Інжиніринг являє собою інженерно-консультаційні послуги по створенню підприємств і об'єктів. Він є важливим методом збільшення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Інжиніринг розглядається як визначена форма експорту послуг (передача даних, технологій, досвіду) із країни виробника в країну замовника й охоплює комплекс робіт із проведення попередніх досліджень, підготовки техніко-економічного обґрунтування, комплекту проектних документів, а також розробку документації по організації виробництва і керуванню, експлуатації устаткування і реалізації готової продукції.
Останнім часом на міжнародному ринку з'явився новий вид послуг - послуги реінжиніринга. Реінжиніринг - це інженерно-консультаційні послуги з перебудови системи організації виробничо-торговим і інвестиційним процесами суб'єкта з метою підвищення його конкурентноздатності та фінансової стійкості.
Необхідно так само відмітити, що BPR - це не просто модна тенденція, а наслідок найжорстокішої конкурентної боротьби, що вимагає впровадження наукомістких інноваційних технологій, як засобів підвищення продуктивності и ефективності діяльності підприємства.
Головними країнами, що здійснюють інжинірингові послуги, є розвинуті країни (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Канада, Швейцарія, Італія). Зростає активність на зовнішньому ринку інжинірингових послуг країн Скандинавії, Мексики, Бразилії, Республіки Кореї, Індії. Лідером у розвитку інжинірингових послуг є США.

Список використаних джерел і літератури

1. Апопій В.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посіб. / За ред. В.В.Апопія. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 312 с. (Альма-матер).
2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник для студ. вузів/ Г.М. Дроздова/ Дроздова Г.М. - К., Центр навч. літ., 2004. – 247 с.
3. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. - К.: Знання, 2008.- 406 c.
4. Світовий ринок послуг: Підручник . 4-е вид. – К.: Знання України, 2005. – 280 с.
5. http://www.if-tep.com/ua/
6. http://www.uning.com.ua/

Географічна наука