Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-просторові процеси та їх класифікація

Суспільно-просторовий процес - це зміна в часі станів просторової організації людської діяльності в регіонах, що відбувається внаслідок впливу передумов, управлінських рішень та самоорганізації. Суспільно-просторові процеси характеризуются наступними закономірностями: стадійності, циклічності, комплексності та гетерохронної коеволюційності.

Всі суспільно-географічні процеси можна поділити на 3 групи:

1. Базисні процеси. Таких налічується три: локалізації, делокалізації та переміщення. Взаємонакладаючись, базисні процеси формують основні процеси.
2. Основні суспільно-географічні процеси:
а. Територіальне концентрування - збільшення інтенсивності певного виду людської діяльності, а також супутніх видів діяльності на одній території порівняно з іншими. Наслідком концентрування є формування ядра та периферії.
б. Просторова дифузія. Територіальне поширення певного виду людської діяльності від крупних ядер до ядер менших рангів і до периферії.
в. Територіальне агломерування - територіальне розширення ядра концентрації певного виду діяльності.
г. Районоутворення - процес виникнення функціональних взаємозв'язків між ядром та периферією і формування відповідних районів.
3. Інтегральні процеси, що формуються взаємонакладанням основних процесів, включають:
а. Регіональний розвиток- ускладнення територіальної організації суспільно-географічних систем.
б. Регіональна стагнація - збереження існуючого стану територіальної організації суспільно-географічних систем.
в. Регіональна деградація - спрощення територіальної організації суспільно-географічних систем, редукування певних їх ланок, що супроводжується втратою географічного різноманіття тощо.

На перебіг суспільно-географічних процесів впливають наступні групи чинників:

Передумови розвитку: ресурсні фактори (природні ресурси, трудові ресурси, фінансові ресурси, технологічні ресурси); управлінські рішення (важливі типи управлінських стратегій - експортно-сировинна, інноваційно-інвестиційна, змішана); самоорганізації (кожна територія прямує до ідеального стану - певної потенціальної форми, яку називають атроктором, а невдалі управлінські рішення призводять до стану нерівноваги - точки біфуркації).

Характеристика закономірностей розвитку суспільно-географічних процесів:

Циклічність - постійна неперервна повторюваність зміни певного набору стадій регіонального розвитку. Наприклад: регіональний розвиток - деградація; регіональне зростання - спад; територіальне концентрування - дифузія; територіальна поляризація - згладжування нерівномірностей розміщення людської діяльності. Найпоширеніші економічні цикли (цикли ділової активності): короткі сезонні; короткі цикли Крума (3-5 років); середні цикли Сміта (17-18 років); довгі цикли Кондратьєва (50-60 років).
Стадійність - поступальна зміна станів просторової організації людської діяльності. Є такі стадії розвитку географічних об'єктів, явищ та систем: підйому, рівноваги, кризи (депресії); виділяють також стадії зародження, формування, зрілості, стабілізації, занепаду, зникнення. Щодо регіонального розвитку справедливим буде виокремлення наступних стадій:
- рівномірного розміщення локальних ядер, на якій відбувається формування опорних елементів регіональної структури, а регіон в цілому - територія із рівнозначними локальними ядрами концентрації людської діяльності;
- моноядерної поляризації території - формування опорного каркасу території, розвиток ядра та відставання периферії;
- поліядерної поляризації території - формування внутрішньорегіональних ядер;
-стадія рівномірного використання території, відбувається розширення ядер внаслідок агломерування, а потім - розвиток міжядерної периферії і стагнація самих ядер.
Комплексність - спрямованість розвитку регіонів до такого стану в майбутньому, який характеризується максимальною тіснотою, раціональністю, пропорційністю, оптимальністю просторової структури.
Гетерохронна коеволюційність - різночасовість розвитку складових суспільно-просторових процесів, які, накладаючись, формують єдиний багатовимірний, але односпрямований процес регіонального розвитку. Гетерохронність тут - різночасовість розвитку різних складових процесів; коеволюційність - наявність спільної траекторії розвитку.

 

Географічна наука