Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-просторові процеси та їх класифікація

Суспільно-просторовий процес - це зміна в часі станів просторової організації людської діяльності в регіонах, що відбувається внаслідок впливу передумов, управлінських рішень та самоорганізації. Суспільно-просторові процеси характеризуются наступними закономірностями: стадійності, циклічності, комплексності та гетерохронної коеволюційності.

Детальніше...

Роль структурного аналізу в суспільній географії

Структура – це такий спосіб сполучення (організації) будь-яких предметів (елементів) між собою, при якому утворюється новий предмет, що має свої специфічні емерджентні (цілісні) властивості.
Структурний аналіз – це метод дослідження, який полягає у виділенні окремих структур, що дозволяє всебічно вивчити складні суспільно-географічні об’єкти, їх функціональну структуру. Детальніше...

Депресивні регіони: сутність поняття, види

Вперше поняття "депресивна територія" було вжито у Великобританії в міжвоєнний період. Цей термін використовувався, головним чином, стосовно промислових районів старого освоєння в межах кам’яновугільних басейнів країни, які жорстко постраждали від безробіття, викликаного припиненням виробництва в деяких галузях важкої промисловості.

Детальніше...

Проблеми розвитку старопромислових регіонів в Україні та механізми їх вирішення на прикладі Донецької області

Негативні наслідки структурної перебудови вугільної промисловості України обумовили депресивний стан значної частини монофункціональних міст Донбасу. Внаслідок закриття вугільних підприємств у несприятливій ситуації опинилися середні (Торез, Селідове, Сніжне, Шахтарськ, Слов`янськ) та малі міста (Стаханів, Вугледар, Українськ, Вуглегірськ тощо) із монопромисловою економікою, де робота на підприємствах вугільної промисловості складала основу життєдіяльності населення. Що, у свою чергу, значно вплинуло на рівень соціально-економічного розвитку цих регіонів.

Детальніше...

Бюджетне регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні

Ефективне управління регіональним розвитком потребує розробки адекватних методів і механізмів, серед яких важливе значення має система інструментів бюджетного регулювання. Упроваджуючи будь-яку модель міжбюджетних відносин, центральна влада вирішує проблеми, пов'язані зі значними територіальними відмінностями у рівнях економічного та соціального розвитку та добробуту населення.

Детальніше...

Геополітичні вектори України

Інтеграція України до Європейського співтовариства

Прагнення України до євроінтеграції випливає з геополітичного положення й історії нашої держави. Як одна з найбільших країн континенту вона - об'єктивно важливий чинник процесів, що відбуваються в Європі і не може залишатися осторонь тих динамічних інтеграційних процесів, які сьогодні визначають її обличчя. Детальніше...

Україна: геополітичне положення

Незалежній Україні йде вже двадцятий рік… Однак доводиться констатувати, що її наукова та правляча еліта ще й досі не сформувала основну стратегічну лінію, якої має дотримуватися наша держава в світі, що глобалізується.
Аналіз сучасної геополітичної ситуації, розстановки сил на міжнародній арені засвідчує, що для реалізації своїх об'єктивних можливостей і геополітичного положення Україна мала і поки що має передумови для лідерства в європейському і, зокрема, Балто–Чорноморському регіоні, оскільки з огляду на своє геостратегічне положення вона — його серцевина. Розширення зв'язків між Півднем і Північчю Європи відповідає потребам нашого часу. Детальніше...

Географічна наука