Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Політика вирівнювання розвитку регіонів в ЄС

Перші спроби втручання держави в регіональний розвиток були спричинені світовою економічною кризою 1929 – 1933 років, яка викрила регіональні диспропорції в різних країнах. Активне державне втручання в процес економічного розвитку з метою згладжування регіональних контрастів інтенсивніше спостерігалось уже в післявоєнний період. Детальніше...

Сучасні форми суспільної організації виробництва

Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, що потрібні для виготовлення продукції. Сукупність засобів праці становить техніко-технологічну базу (ТТБ) виробничої сфери підприємства. Ця база виробництва має технічну та технологічну складові. На різногалузевих підприємствах під впливом науково-технічного прогресу відбуваються складні й суперечливі процеси дальшого усуспільнення й суспільного поділу праці. Детальніше...

Поняття ринку праці, потреба та механізми його регулювання

Праця як економічний ресурс і, водночас, вираз активності особи, результат її фізичних і розумових зусиль, духовних чи творчих здібностей спрямована на отримання відповідної матеріальної й моральної компенсації. Праця є ресурсом на ринку, де вона має певну ціну й виступає товаром. З огляду на викладене, визначено ринок праці як систему відносин, форм і методів узгодження інтересів працівників і працедавців щодо ефективного використання праці та отримання прибутку.

Детальніше...

Промисловий транспорт та його види

Транспорт – це сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів і інформації з одного місця в інше. У даній статті розкривається поняття транспорту саме в цьому значенні. Термін транспорт походить від лат. транс ("через") та portare ("нести"). Детальніше...

Фізико-географічні умови Запорізької області

У Запорізькій області сільськогосподарська опанованість території досягла майже 83%, перевищуючи цей показник в інших областях. За розораністю сільгоспугідь область займає друге місце (83,3%), а по розораності території – перше місце в Україні (73,2%). А з урахуванням територій, зайнятих під промислові підприємства, населені пункти, дороги й ін., біля 96% території Запорізької області зайняті під господарське використання. Природно-заповідний фонд (природні і квазиприродні екосистеми) складає 2% від усієї території.

Детальніше...

Інфраструктура товарного ринку

Поняття ринку

Ринок в економічній теорії – це сукупність економічних відносин між суб’єктами ринку з приводу руху товарів, послуг і грошей, що базується на взаємній згоді, еквівалентності та конкуренції. Робочий механізм ринку складається з: ціни (грошової форми товару, що характеризує його вартість, створену в процесі виробництва та взаємодії ринкових факторів), попиту (потреби в товарах чи послугах, підкріпленої платоспроможністю споживачів, які готові їх придбати в певній кількості) й пропозиції (кількості товарів, яка знаходиться в продажу при складеній ціні). Основним "двигуном" ринку є конкуренція – економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і боротьби, комунікацій суб’єктів ринкової системи в процесі створення і споживання благ. Детальніше...

Виставки та ярмарки агропромислової продукції в Україні

Реалізація продукції з метою отримання прибутку є необхідним завершуючим етапом роботи будь-якого підприємства будь-якої галузі, в тому числі й АПК. Саме тому важко переоцінити значення ринкової інфраструктури для АПК і її організаційно-економічного блоку об’єктів: товарних бірж, аукціонів, виставок та ярмарок. Тут відбувається рух потоку товару та грошей: покупець отримує те, шо йому потрібно, а продавець –матеріальну нагороду за виконану роботу, відшкодування затрат на виробництво та потрібні фінансові ресурси для наступного виробничого циклу (закупівлі насіння, оренди потрібної техніки тощо). Детальніше...

Географічна наука