Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Зовнішні трудові міграції з України

Після набуття Україною незалежності одним із здобутків демократизації суспільного життя стало зняття обмежень на перетин державного кордону, забезпечення вільного пересування громадян. Якщо в попередній період у відокремленій від світу “залізною завісою” країні закордонні поїздки були привілеєм небагатьох обраних, то в 90-і роки минулого століття вони стали доступними пересічним громадянам. Детальніше...

Еколого-географічна характеристика Вінницької області

Проблема охорони природи для Вінницької області, більшість території якої відчуває на собі майже неконтрольовану інтенсивну господарську діяльність, є дуже актуальною.Природні умови та ресурси Вінниччини різноманітні і своєрідні, на сьогодні ще недостатньо досліджене питання раціонального їх використання. Збереження сучасної природи, збільшення її багатств, неможливі без детального знання історії. Саме знання минулого допомагають нам краще пізнати сучасне та прогнозувати майбутній стан природи регіону, можливості його реконструкції не тільки шляхом збереження, але і створення нових природоохоронних об’єктів. Детальніше...

Транснаціональні корпорації та Україна

Наприкінці XX – на початку XXI ст. спостерігається інтенсивне   зростання зовнішньоекономічної діяльності, в якій транснаціональні корпорації (ТНК) виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій, стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, в процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. На початок третього тисячоліття міжнародне виробництво товарів і послуг у рамках ТНК становило 7% світового ВВП. Детальніше...

Аналіз проблем і перпектив господарського розвитку Вінницької області

Сучасний стан господарського розвитку області

1.1 Загальна інформація про господарство області:

За показником валового регіонального продукту (14500 млн.грн. у 2008 році) область посідає 12 місце в Україні, а за цим же показником на душу населення ( біля 8000 грн на особу)– 15-те. Протягом останніх 10 років спостерігається повільне щорічне збільшення ВРП на величину  від 5 до 15%. За показником ВРП на душу населення область можна порівняти з такими країнами, як Гондурас, Малі чи Афганістан.

Детальніше...

Аналіз проблем і перспектив господарського розвитку АРК

I. Сучасний стан господарського розвитку Автономної Республіки Крим:

1) Національні рахунки – ВНП – 16044 млн. грн станом на 2008 рік; у розрахунку на одну особу цей показник складає 8101 грн. Відповідно АРК посідає 10 місце серед регіонів України за сумарним ВНП.
Індекс щорічного приросту фізичного обсягу валового регіонального продукту: 106,7; а у розрахунку на одну особу- 107,2 (у порівняних цінах з попереднім роком). Отже, маємо поступове збільшення ВНП у період після 1999 року.
Близько 31% ВНП формується у промисловості, 25% у сільському господарстві та 44% - у сфері послуг. Детальніше...

Сутність міжнародного поділу праці та міжнародної спеціалізації

Одним з основних історичних здобутків людського суспільства є така організація суспільної праці, за якої окремі особи (колективи, країни) спеціалізуються на виробництві певних товарів та послуг, а потім обмінюються здобутками своєї праці, користуючись механізмом ринкових відносин. Детальніше...

Географічна наука