Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Раси і расовий склад населення

Раси ― групи людей, які склалися історично і пов’язані спільним походженням, яке відбивається (передається) в загальних спадкових морфологічних і фізіологічних ознаках, що змінюються у певних межах.

Детальніше...

Просторова диференціація рівнів інтегрального розвитку районів Тернопільської та Чернівецької областей

Картосхема рівня інтегрального розвитку районів Тернопільської області була побудована на основі трьох груп показників: економічних, соціальних та екологічних. Аналізуючи її, можна виділити три групи районів за сумарними показниками розвитку: найбільш розвинені, середнього рівня розвитку і найвідсталіші. Детальніше...

Динаміка світового процесу урбанізації

Незважаючи на спільні риси, урбанізація в різних країнах і регіонах має певні відмінності, зокрема неоднакові рівні і темпи.

Детальніше...

Сучасні урбанізаційні процеси: тенденції та регіональна диференціація

Злам суспільно-економічних формацій початку 90-их років XX ст. тільки прискорив прояв тих глибинних процесів, які закладались економічною та соціальною політикою комуністичної влади протягом всього XX ст.

Детальніше...

Основні параметри сучасної мережі міст України

Рівень урбанізації в Україні станом на 2009 рік складає 68%. За цим показником Україна подібна до таких європейських країн, як Італія, Польща, Болгарія, Білорусь. Загальна чисельність міського населення складає 31587,2 тис.осіб.

Детальніше...

Історико-географічні передумови сучасних урбанізаційних процесів в Україні

Процес урбанізації на території сучасної Україні бере початок із часів трипільської культури та грецьких міст-полісів Північного Причорномор’я. Однак ці утворення були значною мірою протомістами, які значно відрізнялись за масштабами території, людністю та функціями в системі розселення від міст в сучасному розумінні.

Детальніше...

Товарні ресурси скляної промисловості України

Скляна промисловість є однією з базових галузей економіки України і відіграє важливу роль у формуванні  макроекономічних  показників окремих регіонів і держави в цілому.

Детальніше...

Географічна наука