Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Технопарки України

Історія технопарків в Україні налічує більше 5 років. Зупинимося на найбільш розвинутих з них.

Харків

Харківський технопарк "Інститут монокристалів" (ІМК) створений в червні 2000 р. на базі однойменного науково-технічного концерну НАН України — найбільшого в СНД центру з розробки, дослідження і застосуванню функціональних матеріалів, що є основою електронної, лазерної, сцинтиляційної (трансформації частинок нейтрино), інформаційної, медичної та інших новітніх областей сучасної техніки.

Детальніше...

Характеристика країн Заходу за індексом економічної глобалізації

Характеризуючи середній індекс економічної глобалізації країн Заходу за 17 років (1990–2007), зазначимо його поступове зростання із незначним спадом у 1991–92 рр. Якщо на початок 90–х рр. він становив близько 70, то на кінець періоду, що розглядається— більше 80.

Детальніше...

Напрями та заходи державного регулювання ринку праці в Україні

Основні заходи регулювання ринку праці в Україні

Заходи щодо регулювання ринку праці зі сторони держави умовно поділяють на активні та пасивні.

До активних заходів належать:
- створення додаткових і нових робочих місць шляхом реструктуризації економіки, розвитку приватного бізнесу, особливо малого й середнього, створення умов для іноземного інвестування та для самозайнятості населення тощо;
- профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів;
- організація громадських робіт;
- посилення територіальної та професійної мобільності робочої сили;
- розвиток служби зайнятості тощо. Детальніше...

Державне регулювання ринку праці в Україні

Особливості сучасної ситуації та аспектів діяльності ринку праці України

Становлення української державності та формування ринку праці відбувались паралельно, однак не завжди узгоджено та ефективно. Поряд із глибокими структурно-інституціональними зрушеннями в економіці України, переорієнтацією напрямів економічної діяльності відбувається зміна пріоритетів і цінностей у соціально-економічному середовищі. В умовах становлення якісно нових трудових відносин різко загострюються проблеми, що можуть призвести до соціальної напруженості у суспільстві.

Детальніше...

Екологічні умови Запорізької області

Забруднення компонентів природного середовища

Повітря. Запорізька область є однією з найбільш навантажених областей за промисловим потенціалом, що обумовлено наявністю і високою концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Завдяки розвинутій промисловій інфраструктурі, область має  високий інвестиційний потенціал, який може бути використаний для поліпшення стану атмосферного повітря. З іншого боку, неминучим наслідком промислового розвитку області є тенденція до збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Детальніше...

Економічні та соціальні умови Запорізької області

Населення та трудові ресурси Запорізької області

Сприятливі кліматичні умови та вдале географічне положення території зумовили її раннє заселення. Зараз населення області складає 2004,8 тис. осіб, що становить 4,0 % від населення України. У тому числі міське населення складає 1534,8 тис. осіб (76 % від загального населення області), сільське – 470,0 тис. осіб (24 % від загального населення області). Рівень урбанізації по області складає 76,6%, що вищий за середній по Україні. Більше 42,0% населення області (847,8 тис. осіб) мешкає в м. Запоріжжі, яке є значним промисловим центром і відіграє особливо важливу роль у соціально-економічному розвитку області.

Детальніше...

Феномен української бідності в контексті світової

Подолання бідності— одне з найбільших завдань світового масштабу. Бідність, тобто неможливість забезпечити себе життєво необхідними товарами і послугами через занадто низький дохід, існує повсюдно, однак це особливо відчувається у країнах, що розвиваються. Експерти Світового банку зазначали напередодні глобальної економічної кризи, що у цих країнах частка людей, які живуть в умовах крайньої бідності, знизилася від 42% у 1990 р. до майже 25% у 2005 р. На той час близько 1,4 млрд. чол. жили на суму меншу ніж $1,25 на день. Детальніше...

Географічна наука