Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Сила ваги Землі

рівнодійна двох сил, що діють на одиницю точкової маси; сили притягання мас Землі та сили відцентрової. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Сингонія

класифікаційна одиниця у кристалографії; об'єднує групи симетрії з однаковою головною віссю (третього і вищих порядків), а якщо їх немає — групи з однаковими неголовними осями.

Синекліза

1) велика платформна від'ємна структура злегка витягнутої чи ізометричної форми. Осадовий чохол у її межах досягає значних потужностей (8...10 км і більше). 2) велика (сотні кілометрів, іноді понад 1000 км у поперечнику) слабоввігнута платформна структ ...

Синклінальна складка

вгнута складка верств гірських порід, у ядрі якої залягають породи молодші, ніж на крилах.

Синклінорій

система паралельних складок, що знижуються до його осі. У центральній частині залягають породи молодші, ніж по краях. Утворюється на місці геосинклінальних прогинів.

Синтактика картографічна

правила побудови та розташування на картах знаків і знакових систем, їх взаємного співвідношення, користування цими знаками і системами. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Синтетичних смол і пластмас промисловість

підгалузь хімічної промисловості, підприємства якої в результаті синтезу або інших видів хімічної обробки штучних та природних матеріалів виготовляють високомолекулярні сполуки — різні смоли, однорідні та композиційні полімерні матеріали, а також вироби з ...

Система геологічна

основний підрозділ міжнародної стратиграфічної шкали, що відповідає природному етапові в розвитку земної кори та органічного світу Землі.

Система землеробства

науково обґрунтована сукупність агротехнічних, ґрунтозахисних, меліоративних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на ефективне використання землі та агрокліматичних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів, захист від ерозії, отримання високи ...

Система картографічна автоматизована

виробнича система, що об'єднує комплекси технічних, програмувальних, інформаційних і лінгвістичних засобів автоматизованого виготовлення карт, складена з підсистем, які забезпечують введення в ЕОМ даних, що містяться у вихідних картографічних документах, ...

Географічна наука