Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Спеціальні карти

карти конкретного призначення. Можуть бути як загальногеографічні, так і тематичні. До С. к. належать, наприклад навчальні, туристські, навігаційні.

Спортивно-тренувальні угіддя

природні комплекси, що забезпечують можливість проведення навчальних, тренувальних занять (пересування по схилах, скелях, подолання перешкод).

Спосіб ареалів

спосіб зображення на карті за допомогою відповідних площових картографічних позначень певних ареалів земної поверхні. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Спосіб Болотова

графічний спосіб визначення місця розташування на карті-планшеті та в натурі четвертої точки за даними трьома іншими точками, які є на карті-планшеті та закріплені в натурі. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Ль ...

Спосіб довільної станції

спосіб знімання або розмічування споруд, коли геодезичний прилад встановлюють на тимчасовій станції, положення якої попередньо визначають із найближчих пунктів геодезичної основи. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинськог ...

Спосіб життя

поняття, що використовується в соціальних науках для характеристики умов та особливостей повсякденного життя людей у тому чи іншому суспільстві.

Спосіб знаків руху

використовується для зображення на карті різноманітних просторових переміщень як природних (морські течії, діяльність вітрів за деякий проміжок часу і в певному регіоні тощо), так і соціально-економічних (міграція населення, перевезення вантажів і т. ін. ...

Спосіб значків

застосовується для зображення на карті локалізованих на місцевості об'єктів і явищ відповідними умовними позначеннями - різних за формою, розмірами та кольором значків. За формою значки поділяють на геометричні, буквені та наочні. Геометричні - найчастіш ...

Спосіб ізоліній

використовується для зображення на карті неперервних і поступово змінюваних і до того ж суцільно поширених на якомусь просторі явищ за допомогою ізоліній. Точки для побудови ізоліній проставляють на карті інтерполюванням, припускаючи, що явище між інтерпо ...

Спосіб кількісного фону

спосіб зображення на карті кількісних відмінностей деякого явища, суцільно поширеного на території, що картографується. Цю територію поділяють на однорідні частини за певними кількісними показниками, після чого однотипні частини зафарбовують відповідним к ...

Географічна наука