Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Спосіб крапок

використовується для зображення на карті тематичній масових поширених об'єктів (явищ) за допомогою відповідної кількості однакового розміру крапок, розташування яких відповідає розташуванню і концентрації цих об'єктів на місцевості, а кожна крапка певного ...

Спосіб лінійних знаків

використовується для зображення на карті різних (без ширини) лінійних об'єктів (напр., меж політико-адміністративного поділу, вододільних ліній тощо), об'єктів лінійної протяжності, ширина яких не виражається в масштабі карти (напр., річки, дороги), а на ...

Спосіб якісного фону

спосіб зображення на карті якісних особливостей чи відмінностей певних явищ, суцільно або масово поширених на території, що картографується. Суть способу полягає в тому, що згідно з розробленою класифікацією картографічного явища зображувану територію под ...

Способи геодезичних розмічувальних робіт

це способи: полярних координат; прямокутних координат, прямої та оберненої кутових, створної, лінійної та лінійно-кутової засічок, тріангуляції, трилатерації, проектного полігона, які застосовують під час розмічування споруд. Геодезичний енциклопедичн ...

Способи складання карт

способи, за допомогою яких отримують на оригіналі карти складальному генералізований рисунок змісту запроектованої карти. Такими способами є: фотомеханічний і графічний. У фотомеханічному С. с. к. виділяють фоторепродукування і фототрансформування; до гра ...

Спотворення форм картографічної проекції

відмінність між формами фігури певного об'єкта на карті і відповідної фігури на поверхні еліпсоїда або кулі. Відношення найбільшого масштабу до найменшого є показником С. ф. у к. п. у певній точці на карті. Геодезичний енциклопедичний словник /За реда ...

Спрединг

розростання океанічного дна в рифтових долинах серединно-океанічних хребтів. Це процес розсовування жорстких літосферних плит в області рифтів серединно-океанічних хребтів із постійним нарощуванням кори океанічного типу за рахунок матеріалу, що піднімаєть ...

Стагнаційні райони

райони, в яких темпи розвитку господарства рівні нулю або негативні.

Сталагміт

натічне мінеральне утворення на дні печер. Його ріст відбувається знизу вверх навпроти сталактиту.

Сталагміти

стовпоподібні, конічні та інші форми мінеральні (переважно вапнякові) утворення, що ростуть з дна печер чи інших карстових порожнин.

Географічна наука