Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Система опрацювання інформації

сукупність технічних засобів, програмного забезпечення і методів опрацювання інформації та дій персоналу, що забезпечують автоматизоване опрацювання інформації. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросві ...

Система розселення

територіальне поєднання поселень, між якими існує більш-менш чіткий розподіл функцій, виробниці і соціальні зв'язки. За всієї різноманітності внутрішньосистемних зв'язків визначальна роль належить зв'язкам з населенням - трудовим, культурно-побутовим, рек ...

Системно-формаційний напрям геоморфології

напрям, в основі якого лежить концепція літодинамічних потоків речовинних мас земної кори та геоморфологічних формацій (автор - М. Флоренсов (1989 р.)). Суть його ідеї полягає в тому, що рельєфоутворення (геоморфогенез) на земній поверхні здійснюється зав ...

Сідловина

зниження в гребені гірського хребта, яке має тектонічне чи ерозійне походження. Найглибші сідловини використовують як перевальні шляхи через гірський хребет.

Сільвін

Сільвін - KCl Фізичні властивості. Блиск скляний, Твердість середня, іноді м'який. Колір молочно-білий. Риска біла. У кристалічного сільвіна спостерігається досконала спайність в трьох напрямках по гранях куба. Суцільний зернистий, щільний, листуватий; ...

Сільськогосподарська гідрологія

Розділ гідрології, в якому розглядаються гідрологічні умови в їх взаємодії з об'єктами і процесами сільськогосподарського виробництва.

Сільськогосподарські угіддя

ділянки землі, що постійно використовуються для виробництва продукції сільського господарства.

Сімейний план

система знижок з вартості розміщення, що надаються в деяких країнах готелями членам однієї сім'ї, які подорожують разом. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: "Палітра", 1997. – 130 с.

Сірка

Сірка - S. Фізичні властивості. Сірка на відміну від інших самородних елементів має молекулярну решітку, що визначає її низьку твердість (сірка м'яка або середньої твердості), відсутність спайності, крихкість, нерівний злам і зумовлений ним жирний блис ...

Сіроземи

тип грунтів з слабо диференційованим профілем, що формується в піщано-степовій зоні субтропічного поясу, здебільшого на лесах та лесовидних суглинках.

Географічна наука