Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Забезпечення вимірювань метрологічне

передбачає визначення і застосування наукових та організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, потрібних для досягнення єдності й потрібної якості вимірів. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євр ...

Забезпечення вимірювань метрологічне

передбачає досягнення і дотримання єдності вимірів відповідно до правил і норм, встановлених державними стандартами та іншими метрологічними нормативно-технічними документами. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - ...

Забезпечення картографічне програмне

спеціальні пакети прикладних програм, які реалізують методи і алгоритми створення цифрових карт. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Забереги

смуги тонкого нерухомого льоду вздовж берегів водойм. Розрізніють первинні забереги (утворюються внаслідок намерзання льоду вздовж берегів до льодоставу), наносні (нагромаджуються при змерзанні крижин і шуги під час льодоходу) та залишкові (залишаються бі ...

Заболочування грунтів

процес підвищення вологості грунтів, що спричинює перезволоження і призводить до утворення різних видів заболочених і болотних грунтів.

Забруднення

внесення в природне середовище або виникнення в ньому нових, невластивих йому фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів. Або перевищення в досліджуваному періоді природного середиьобагаторічного рівня їх концентрації, що призводить до негат ...

Забруднення аерозольне

забруднення повітря дрібнодисперсними рідкими і твердими речовинами. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельської. - Х.: Вид. група "Основа", 2004. - 112 с.

Забруднення антропогенне

забруднення, що виникає в результаті господарської діяльності людини, в тому числі їх прямого чи опосередкованого впливу на склад і інтенсивність природного забруднення, наприклад, шляхом гідробудівництва, створення дорожнього покриття тощо. Словник-до ...

Забруднення атмосфери

надходження в повітря або утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин чи організмів, які мають негативний вплив на середовище життя або наносять матеріальні збитки. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Бутка ...

Забруднення біологічне

надходження в середовище і розмноження в ньому небажаних для людини організмів; проникнення в екосистеми, що експлуатуються і технологічні засоби видів організмів, невластивих для даних спільностей і пристроїв. Словник-довідник з економічної географії. ...

Географічна наука