Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Закон всесвітнього тяжіння

фундаментальний закон природи, який описує в найпростішому випадку (для точкових мас) універсальну властивість матерії - взаємне притягання (гравітацію) будь-яких тіл. Відкрив Ньютон (опублікований 1687). Закон виражає силу притягання тіл з масами М1 і М2 ...

Закон контрасту

виявляється у перебільшенні відмінностей об'єктів під час їх просторового (одночасного) чи часового (послідовного) суміжного сприйняття. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Закон розподілу

співвідношення, яке встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними цим значенням імовірностями. 3. р. може бути заданий у різних формах. Основні: ряд розподілу, многокутник розподілу, функція розподілу, щільність розподілу. ...

Закон співвідношення частини і цілого

відношення між сукупністю предметів або їх сторін чи елементів і зв'язком, що їх об'єднує; зумовлює появу в цій сукупності нових властивостей, нехарактерних частинам, що становлять ціле. Цей закон застосовний під час створення карт. Напр., читаність карти ...

Закони розвитку світового господарства

основні економічні закони, серед яких: закон вартості, нерівномірного економічного розвитку, 3. міжнародного поділу праці, 3. міжнародної економічної інтеграції, 3. міжнародної конкуренції та інтернаціоналізації господарського життя тощо. Словник-довід ...

Законодавство про охорону природи

зведення основних юридичних норм, що регламентують державні заходи та спрямовані на охорону, раціональне використання й розширене відтворення природних ресурсів. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гри ...

Закраїни

Смути чистої води вздовж берегів, утворювані перед скресанням внаслідок танення льоду та підвищення рівня води. Гідрологія суші: терміни та визначення основних понять., К., Держстандарт України, 1997 р.

Закріплення пунктів геодезичної мережі

дає змогу впродовж багатьох років зберігати й використовувати пункти геодезичні. Починаючи з XIX ст., пункти геодезичні закріплюють підземними спорудами, які фіксують геодезичний пункт і наз. центром геодезичного пункту. Його конструкція залежить від фізи ...

Закрут річки (меандра)

Ділянка звивистого русла річки, розташована між двома суміжними точками перегину його умовної осьової лінії. Гідрологія суші: терміни та визначення основних понять., К., Держстандарт України, 1997 рік.

Залежність регресійна

залежність середнього значення будь-якої випадкової величини від деякої іншої величини чи декількох величин. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Географічна наука