Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни з галузі країнознавства, політичної географії і геополітики

Терміни 
Додати новий термін

Автократія

політика, що спрямована на національну економічну самозабезпеченість, відокремленість національної економіки від економіки інших держав.

Автономія

право на самоврядування у визначених межах, надане законом (конституцією) частині державної території. Автономна територіальна одиниця самостійно вирішує питання, віднесені до її компетенції центральною владою.

Агресія

(від лат. aggressio - напад) - усі види та форми незаконного, з огляду на Статут ООН, збройного нападу та застосування сили однією державою чи групою держав щодо суверенітету, територіальної або політичної незалежності іншої країни, народу.

Альянс

об'єднання держав або організацій на основі договірних зобов'язань.

Анексія

насильне приєднання державою території іншої держави або народу, а також насильне утримання того або іншого народу в межах чужої держави, що є грубим порушення норм міжнародного права і принципу самовизначення націй. (Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степане ...

Анклав

(від фр. enclave, від лат. inclavo - зачиняю на ключ) - частина території держави (держава), повністю оточена іншою державою. Питання про сполучення анклаву з основною частиною держави розв'язується на основі угоди між державами.

Геоконфліктологія

новий напрям географічної науки, який досліджує просторові (територіальні) аспекти конфліктних ситуацій на планеті. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельської. - Х. ...

Геополітика

наука, яка вивчає і аналізує в єдності географічні, політичні та інші взаємозв'язані фактори, що впливають на стратегічний потенціал держави. Вона досліджує державу головним чином в її відношенні до оточення - до простору і ставить метою вирішити проблеми ...

Геостратегія

мета держави на міжнародній арені.

Глобальне країнознавство

напрям географічної науки, який вивчає окремі країни в системі глобальних проблем людства. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельської. - Х.: Вид. група "Основа", 20 ...

Географічна наука