Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Евгеосинкліналь

найбільш рухливі, внутрішні частини геосинклінальних областей, закладені на океанічній корі, характеризуються активним вулканізмом.

Едіакарська фауна

викопна фауна вендського віку, представлена переважно кишковопорожнинними, червами, петанола-мами, знайдена вперше у Південній Австралії.

Екватор

паралель, проведена на однаковій відстані від полюсів. Є найдовшою паралеллю Землі з довжиною 40 075 696 км. Розділяє північну та південну півкулі планети.

Екзаменатор

прилад для визначення ціни поділки та чутливості рівнів рідинних, дослідження рівнів електромеханічних, автоколіматорів, компенсаторних систем приладів та ін. взірцевих і робочих засобів, якими проводять вимірювання. Геодезичний енциклопедичний словник ...

Екзарація

руйнування льодовиком гірських порід, які складають його ложе, та винос продуктів руйнування до краю льодовика.

Екзогенні процеси

зовнішні процеси, які відбувається на земній поверхні й у верхній частині літосфери (у зоні гіпергенезу) під дією сил, викликаних, насамперед, енергією Сонця, силою тяжіння та життєдіяльністю організмів. До них відносять вивітрювання, флювіальні, льодовик ...

Екзотичність території

ступінь контрастності місця відпочинку і місця постійного проживання. (Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: "Палітра", 1997. – 130 с.)

Екліметр

геодезичний прилад для вимірювання кутів нахилу. Основна частина Е. - маятниковий диск зі шкалою з градусними поділками, який обертається всередині коробки, до якої прикріплена трубка з очним та предметним діоптрами. Поруч із трубкою розташована лупа, крі ...

Екологічна геоморфологія

це напрям прикладної геоморфології, який вивчає рельєф, його походження, вік та еволюцію, процеси рельєфоутворення, їх роль і функції у складній системі "природа - господарство -населення", аналізує прямі й зворотні зв'язки рельєфу з усіма компонентами на ...

Екологічна місткість регіону

кількісно виражена здатність природного або природно-господарського комплексу підтримувати необхідну соціально-екологічну рівновагу на певній території. Е.м.р. можна уявити у вигляді граничної можливості природного середовища даного регіону (з його природ ...

Географічна наука