Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Географічний словник
Терміни

Фаза водного режиму річки

Характерний стан водного режиму річки, що повторюється в певні гідрологічні сезони, пов'язані зі змінами умов живлення. Гідрологія суші: терміни та визначення основних понять., К., Держстандарт України, 1997 р.

Фазовий метод визначення віддалей

застосовують у віддалемірах електронних. Ґрунтується на тому, що значення зміни фази гармонічного коливання прямо пропорційне до проміжку часу, за який ця зміна відбулася. Віддалемір, у якому реалізується Ф. м. в. в., називають фазовим. Його передавач вип ...

Факоліт

інтрузивні магматичні тіла, які утворюються при заповненні магмою пустот на згинах складок.

Фарватер

1) лінія, яка з'єднує точки русла з найбільшими глибинами; 2) безпечний прохід між небезпечними для суден місцями, позначений на карті й обставлений навігаційними запобіжними знаками на шляхах водного простору. Геодезичний енциклопедичний словник /За р ...

Фаціальний аналіз

метод відтворення умов формування давніх осадків за усією сукупністю характерних для них ознак.

Федерація

(від лат. foederatio - союз) - форма державного устрою, союзна держава, що складається з ряду держав або державних утворень. Федерація має єдині законоавчі (здебільшого у складі двох палат) і виконавчі органи, а також загальнофедеральні законодавство, бюд ...

Фен

вітер, часто сильний і рвучкий, з високою температурою й низкою відносною вологістю повітря, що дме час від часу з гір у долини. Аналогічний вітер у Північній Америці називається чинук.

Фенологія

наука про сезонні явища в живій і неживій природі; вивчає здебільшого зміни в рослинному і тваринному світі, зумовлені зміною пір року та погоди, напр., терміни цвітіння окремих рослин, строки прилітання та відлітання птахів. Геодезичний енциклопедичн ...

Фігура Землі

фігура фізичної поверхні Землі. Визначення Ф. 3. - складне завдання, а тому його розв'язання виконувалося послідовними наближеннями. Виділяють три основні наближення визначення Ф. 3. Перше належить до глибокої давнини, коли за Ф. 3. брали кулю відповідног ...

Фізична карта

загальгеографічна карта, що передає найбільш загальні фізико-географічні особливості територій та акваторій.

Географічна наука