Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Увал

витягнута височина зі спадистими схилами, без чітко вираженого підніжжя; вершинна поверхня плоска або трохи опукла. Відносна висота до 200 м.

Узгодження об'єктів цифрової карти

процес забезпечення потрібного логічного взаємозв'язку між об'єктами цифрової карти місцевості. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Уламкова кора вивітрювання

продукти вивітрювання, які представлені нагромадженням хімічно незмінених чи слабозмінених уламків первісної гірської породи. Основні процеси її утворення - морозне й температурне з незначною участю біохімічного (лишайникового) вивітрювання. Характерна дл ...

Ультраабісаль

найглибша частина океану (глибини понад 6-7 км), область глибоководних жолобів.

Ультраметаморфізм

особлива крайня стадія регіонального метаморфізму, супроводжується повним розплавленням вихідних гірських порід. З ультраметаморфізмом пов'язують утворення мігматитів.

Ультраосновні гірські породи

магматичні породи, утворені з магми, яка містить менш як 40% кремнезему. Зустрічаються лише інтрузивні відміни темного забарвлення (дуніт, перидотит, серпентиніт, піроксеніт).

Умова колінеарності

математична умова в фотограмметрії, згідно з якою точка об'єкта, центр проекції та точка фотозображення лежать на одній прямій. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Умови рекреаційного районування

природне та соціально-економічне середовище, в якому відбувається формування і функціонування рекреаційних районів.

Умовні знаки

картографічні - графічні рисунки відповідних розміру, форми і кольору, якими відобра-жаються на картах об'єкти місцевості (населені пункти, річки, озера, рельєф, рослинність, залізниці, автомобільні дороги тощо). Умовні знаки класифікують на: площові, лін ...

Універсал астрономічний

астрономічний прилад, призначений для точних визначень астрономічних координат пунктів і азимутів напрямів на земний предмет. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Географічна наука