Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Радіальний тип річкової системи

рисунок річкової системи, у якому водотоки розміщені у відцентрових або доцентрових напрямах. Відцентрова радіальна гідрографічна мережа характерна для територій, що зазнають стійкого тектонічного підняття, а доцентрова - для територій, які опускаються. ...

Радіально-швидкісний метод

метод визначення координат вимірюванням радіальної швидкості, тобто швидкості штучного супутника Землі відносно судна. За декілька вимірювань радіальної швидкості, виконаних у послідовні моменти часу, одержують дві або більше ізоліній, що перетинаються в ...

Радіографія

різновид фотографічного знімання від дії на світлочутливий шар випромінювання радіоактивних ізотопів, космічних променів. Йонізуюче випромінювання під час проходження через досліджуваний об'єкт (мінерал, промисловий виріб) послаблюється нерівномірно, утво ...

Радіолаг

радіонавігаційна система, яка використовується у методі радіолага і складається з однієї суднової задавальної станції та двох берегових (наземних) відбивних станцій. Передавачі-приймачі станцій радіолага працюють на певних фіксованих частотах, а однозначн ...

Радіолокація

галузь науки і техніки, предметом якої є радіолокаційні спостереження різних об'єктів для виявлення, розпізнавання, визначення координат та вимірювання інших характеристик. Радіолокаційні спостереження виконують такими способами: 1) опромінюванням об'єк ...

Радіолярії

підклас одноклітинних саркодових, які вели переважно планктонний спосіб життя. Утворюють радіолярієві мули (радіолярити). Відомі з кембрію.

Радіус бінокулярного зору

віддаль, що відповідає паралактичному кутові, що дорівнює гостроті бінокулярного зору. Це віддаль до об'єкта, коли спостерігач вже не може оцінювати глибину простору; для гостроти бінокулярного зору 30" Р. б. з. дорівнює 450 м. Геодезичний енциклопеди ...

Радіус Землі середній

середній радiyc гeоїда (радіус рівновеликої сфери) дорівнює 6371 км. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Район

територія (акваторія), виділена за ведучою ознакою або за сукупністю яких-небудь ознак або явищ, чітко відмежована від подібних територій або їх частин; таксономічна одиниця в системі територіального розчленовування (районування).

Райони екскурсійного туризму

території високої концентрації культурно-історичних об'єктів, які включають мережу екскурсійних центрів та пунктів, пов'язаних системою екскурсійних маршрутів, загальним інфраструктурним забезпеченням, єдиною системою- управління. О.О. Бейдик "Українс ...

Географічна наука