Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Сольове вивітрювання

процес руйнування та хімічних змін гірських порід унаслідок кристалізації солей у порах і капілярних тріщинах поверхневих шарів породи під час випаровування води із сольових розчинів, що містяться в породі. Характерне для пустель. Геоморфологія: термін ...

Сольфатари (сірчисті фумароли)

вулканічні гази (температура 100...300 °С), у складі яких переважають сірчистий газ, сірководень, вуглекислий газ, пара води, азот, метан тощо.

Солярний клімат

клімат, що визначається теоретично за даними величинами надходження сонячної радіації відповідно до широти місця і схилення Сонця. Такий тип клімату ще називають радіаційним.

Сонячна доба

час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі відносно Сонця. Складає 24 години.

Сонячна радіація

Електромагнітне випромінювання Сонця, що поширюється в просторі у формі електромагнітних хвиль і проникає в земну атмосферу.

Соціальна географія

суспільна географічна наука, що вивчає закономірності територіальної організації соціальної інфраструктури у зв'язку із способом виробництва, та особливостями географічного середовища (побутове, культосвітнє, медичне обслуговування населення, народна осві ...

Соціально-географічний простір

простір суспільства у сукупності з усіма сферами географічного середовища. Він є найбільш динамічним і являє собою просторово-часове поєднання суспільних об'єктів, явищ і процесів у сукупності з природним оточенням. Вперше ідеї про соціально-географічний ...

Спайність

здатність мінералів розколюватись під час удару з утворенням рівних гладких площин, які збігаються з гранями кристалічної решітки даного мінерала.

Спелеотуризм

один з видів активного туризму, основним фактором розвитку якого є наявність спелеоресурсів (печери, лійки, підземні озера та інші карстові форми). Протягом 30 останніх років на території України було відкрито та вивчено близько 1100 нових печер. Основні ...

Спеціалізація району

зосередження в районі виробництва певної продукції, значна частина якої призначена для міжрайонного обміну.

Географічна наука