Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Сітка ізоліній стадіометрична

сітка концентричних кіл, центри яких збігаються з положеннями базисних радіогеодезичних станцій. Ці сітки будують графічно або аналітично. Графічно - за допомогою штангенциркуля або спеціальних шаблонів. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакці ...

Сітка ниток

система штрихів, розташованих у площині зображення, яке будує об'єктив зорової труби геодезичного приладу. Вперше застосував 1640 аигл. астроном В. Гаскойн. С. н. наносять на скло гравіюванням воскового покриття з наступним щавленням плавиковою кислотою. ...

Сканування знімків

стосовно автоматизації фотограмметричних вимірювань - це процес перетворення фотографічного зображення на цифрову форму послідовним "обходом" точок знімка. Найчастіше застосовується оптико-електронний спосіб, коли світловий промінь скеровується на елемент ...

Скид

розрив щільності верств гірських порід з вертикальним або нахиленим змішувачем у бік опущеного крила. Утворюється внаслідок розтягування земної кори.

Скидова долина

річкова долина, закладання якої наперед визначене скидом. Один з видів тектонічних долин.

Скидова западина

замкнене зниження на поверхні Землі, обмежене скидами; один з видів тектонічних западин.

Складання карти

сукупність робіт, що зводяться до виготовлення камеральним методом (не методом польового знімання) первинного, основного оригіналу карти, тобто її ориґіналу карти складального. Зміст цих робіт, вимоги до них і порядок їх виконання обумовлені програмою кар ...

Складчаста структура

форма залягання пластів гірських порід, коли спостерігається часта зміна їхнього напряму та кутів падіння. Співвідношення між формами рельєфу та складчастими структурами буває різним: в одних випадках спостерігається пряме відображення геологічної структу ...

Складчасті гори

гори, основні орографічні елементи яких на ранніх стадіях розвитку відповідають складчастим деформаціям. Зазвичай належать до епігеосинклінальних гір, які виникли на місці геосинклінальних систем (наприклад гори Дагестану, Центральний Копетдаг). Геомор ...

Складчасті тектонічні рухи

тектонічні рухи земної кори, які призводять до утворення складок - згинів та викривлень шару гірських порід, площин нашарувань. Складчасті тектонічні рухи називають плікативними. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ. ...

Географічна наука