Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Метеорологія

наука про атмосферу Землі, її склад і будову, фізичні та хімічні процеси і явища, які в ній відбуваються.

Метод відповідних рівнів

(у гідрології) - це спосіб короткотермінового прогнозування витрати (рівня) води в певному створі річки з урахуванням витрати (рівня) води у розташованому вище створі (створах). Гідрологія суші: терміни та визначення основних понять., К., Держстандарт ...

Метод комплексної оцінки сучасної морфодинаміки рельєфу

суть методу полягає в застосуванні бальної оцінки для виявлення впливу різних чинників на стійкість рельєфу: тектонічних (ступінь тектонічної подрібненості території), літологічних (значення показника припустимої нерозмивної швидкості водного потоку), гіп ...

Метод пізнання картографічний

спосіб отримання у свідомості людини опосередкованого образу реальної дійсності на основі дослідження відповідного змісту карти - своєрідної моделі картографічної. Виділяють (К. О. Саліщев, 1982) три етапи процесу М. п. к.: 1) початковий, що зводиться до ...

Метрологія

наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способи досягнення потрібної точності. Геодезичні виміри, які виконані в різних місцях і регіонах, мають бути зіставлені на потрібному рівні точності. Тому найважливішою задачею метрологічно ...

Метрополія

(від гр. метрополіс - місто-мати) - держава, що на певному історичному етапі володіє колоніями, тобто має залежні території. З руйнацією світової колоніальної системи термін поступово виходить з ужитку. На сучасному етапі залежні володіння утримують вісім ...

Механізація сучасного сільського господарства

процес, що охоплює рослинництво і тваринництво, один з напрямів науково-технічної революції в галузі. Широка механізація, що почалася у 20—30 х роках XX ст. у США, після Другої світової війни поширилась у Західній Європі, Австралії, Канаді та Японії. Одни ...

Механічне вивітрювання

процес руйнування гірських порід на уламки різної величини у результаті розтріскування за різких коливань температури (інсоляційне вивітрювання), замерзання води в тріщинах породи (морозне вивітрювання) чи кристалізації солей у капілярах (сольове вивітрюв ...

Мимовільні туристи

категорія, що об'єднує туристів, які не мають фінансової або культурної можливості виїхати за кордон (робітники та службовці середньої та низької кваліфікації, студенти, пенсіонери тощо). Навіть у випадку виїзду їх за межі країни проживання вони не мають ...

Мис

ділянка берега, що виступає в море, озеро або річку. Утворюється на наростаючих і відступаючих вирівняних і розчленованих берегах. За морфологією виділяють миси, що різко виступають, згладжені, високі і низькі.

Географічна наука