Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Міжнародні ріки

ріки, що протікають по території двох та більше держав і використання яких є предметом міжнародно-правових відносин між прибережними державами. В Україні міжнародними ріками є Дніпро, Дунай, Прут, Тиса, Латориця, Зах. Буг, Уж, Сіверський Донець, Псел, Дес ...

Міжпоселенський центр відпочинку

один з перспективних компонентів рекреаційних територій, що виникає в системі групового розселення; поліфункціональне утворення, що характеризується універсальністю в наданні рекреаційних послуг. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекре ...

Міжрайонне кооперування

форма виробничо-територіальних зв'язків, за якої територіально розділені спеціалізовані підприємства спільно виготовляють певну продукцію; один з видів виробничого кооперування, що зумовлене суспільним, зокрема територіальним поділом праці.

Мікробіологічне виробництво

напрям біотехнології, біологізованого виробництва, який грунтується на технічній мікробіології, що дозволяє отримувати різні продукти життєдіяльності мікроорганізмів (етилового та інших спиртів, органічних кислот, ацетону, антибіотиків, вітамінів, фермент ...

Мікрозрошування

спосіб поливання, при якому здійснюється дозована подача води безпосередньо кожній рослині; один з видів зрошування. Найширше застосовують 2 мікрозрошування - краплинне зрошування (вода пожається під певним тиском по мережі трубопроводів і подають її чере ...

Мікроклімат

клімат невеликих ділянок земної поверхні, що відрізняється від загальних кліматичних умов даної території. Залежить головним чином від характеру підстилаючої земної поверхні і проявляється у приземному шарі повітря.

Мікроклін

Мікроклін - К [А151308]. Фізичні властивості. Блиск скляний, перламутровий, вивітрілі різниці - матові. Твердий. Колір білий, сіруватий, жовтий, червоний, коричневий, зелений. Риси не дає; вивітрілі різниці дають білу риску. Спайність досконала в д ...

Мікроконтиненти

ізольовані масиви материкової земної кори у вигляді підводних чи надводних височин, які відокремлені від материків значними за площею просторами з океанічним типом земної кори. Відомі дві версії їхнього походження: 1) мікроконтиненти є залишками колишніх ...

Мікрорайон

локальне утворення (адміністративний район, вузол, центр, пункт, місцевість), що сформувалось на базі середніх чи малих міст та інших населенних пунктів.

Мікрорельєф

невеликі форми рельєфу, утворені екзогенними (зовнішніми) процесами на поверхні макрорельєфу і мезорельєфу.

Географічна наука