Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Мережа розселення

вся сукупність поселень певного регіону, що має територіальну впорядкованість, розмірну класифікацію та основну типологію, тобто поділ на міські й неміські поселення.

Мережі координатні опорні

система точок на поверхні планет із відомими координатами, які реалізують певну координатну систему. Опорні точки задають основу для проведення різних планетодезичних досліджень (визначення фігур, картографування тощо). Геодезичний енциклопедичний сло ...

Мережі спеціального призначення

мережа геодезична, що є високоточною інженерною плановою мережею трикутників, у яких вимірюють всі або частину кутів і сторін. Створюють для будівництва інженерних споруд, напр., мостів, тунелів. Методику кутових і лінійних вимірювань опрацьовують залежно ...

Меридіани

умовні лінії на глобусі і карті, що проведені від полюса до полюса і показують напрям "південь — північ".

Мертвий простір водного перерізу

Частина водного перерізу, де не спостерігається течія води або відбувається зворотна відносно потоку течія.

Метагенез

стадія глибоких мінеральних та структурних змін осадових порід під впливом підвищених температур, тисків та мінералізованих розчинів. Передує метаморфізму.

Металогенія

розділ вчення про корисні копалини. Вивчає металічні (рудні) корисні копалини.

Метаморфізм

1) ендогенні процеси, з якими пов'язані зміни в мінеральному складі та структурі гірських порід. Чинниками метаморфізму є температура, тиск та флюїди. 2) процес суттєвої зміни текстури, структури, мінерального й хімічного складу гірських порід у земній ...

Метаморфічні гірські породи

гірські породи, які утворюються в результаті метаморфізму. Перетворення будь-яких за походженням гірських порід на метаморфічні відбувається шляхом їх перекристалізації у твердому стані, тобто без розплавлення, але зі зміною мінерального, а іноді й ...

Метасоматоз

метаморфізм із зміною хімічного складу вихідних гірських порід. Проходить у твердому стані порід.

Географічна наука