Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Маркування

є такі маркування: точок опорних на місцевості - створення на місцевості перед аерофотозніманням правильних геометричних фігур (різних кольору, розмірів, із різноманітних матеріалів) для отримання на фотознімку такого чіткого зображення опорної точки, що ...

Маркшейдерія

галузь гірництва, завданням якої є вивчення методів і способів виконання знімань на поверхні землі та в підземних гірничих копальнях для складання карт і розв'язування різних технічних задач, що виникають під час вишукувань, будівництва та експлуатації ко ...

Мармур

повнокристалічна метаморфічна карбонатна гірська порода, утворена в результаті перекристалізації вапняку або доломіту.

Марші

(нім. Marsch) — смуга низовинного узбережжя морів, шо затоплюється в періоди високих припливів і нагонів води. Іноді розташовується нижче від рівня моря, відділяючись від нього смугою дюн. Марші є типовими для узбережжя Північного моря (Нідерланди, ФРН, Д ...

Масштаб

умовна міра, що показує, у скільки разів відстань на місцевості зменшена при зображені її на карті чи на плані.

Масштаб

відношення лінійних розмірів об'єкта, зображеного на кресленику, до його дійсних розмірів, а на плані, аерофотознімку, карті - до довжини горизонтальної проекції відповідної лінії місцевості. Розрізняють масштаб числовий, масштаб лінійний, масштаб попереч ...

Математична модель стоку

Комплексний опис процесів формування стоку математичними та логічними виразами.

Материк

великий масив земної кори, велика частина якого виступає над рівнем Світового океану у вигляді суші, а периферична частина занурена під рівень океану (океанічний материковий шельф).

Материкове підніжжя

зовнішня частина підводної окраїни материка; акумулятивна полого хвиляста нахилена рівнина, яка прилягає до основи материкового схилу. У структурному відношенні - глибокий прогин на стику материкової та океанічної кори, заповнений товщею пухких відкладів. ...

Материковий схил

морфоструктура океанічного дна, частина підводної окраїни материка між шельфом і материковим підніжжям. Характеризується досить значним ухилом і різкою розчленованістю поверхні, буває скидовим, складчастим або акумулятивним.

Географічна наука