Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Материковий схил

частина підводної окраїни материка між шельфом і материковим підніжжям. Характеризується великими ухилами поверхні (у середньому близько 4°, часто 15-20°, іноді до 40°) та різким розчленуванням рельєфу (сходинки, каньйони). Має континентальну будову земно ...

Матеріаломісткість

показник витрат матеріальних ресурсів на виробництво якоїсь продукції. Виражається в натуральних одиницях витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, необхідних для виготовлення одиниці продукції.

Машинобудування

провідна галузь промисловості, підприємства якої виробляють для всього народного господарства знаряддя праці, предмети народного споживання, продукцію оборонного і космічного призначення. М. належить вирішальна роль у прискоренні науково-технічного прогре ...

Маятникові трудові поїздки

регулярні територіальні переміщення працездатного населення між місцем проживання і місцем роботи, що не пов'язані із зміною місця проживання і мають поворотний характер.

Меандри

коліноподібні вигини річища рівнинної річки, радіус кривизни яких визначається водністю та швидкістю течії водного потоку. Виникають внаслідок бокової ерозії.

Меандрування

Закономірні планові деформації закрутів річки, які виникають внаслідок впливу річкового потоку на русло. Гідрологія суші: терміни та визначення основних понять., К., Держстандарт України, 1997 рік.

Мегаантиклінорій

велика складно побудована антиклінальна структура, яка включає декілька антикліноріїв.

Мегалополіс

(від гр. мегало - великий і поліс - місто) - найбільша просторова форма населення, що утворилася в результаті зрощування великих сусідніх міських агломерацій. Він являє собою суцільну урбанізовану смугу. Найбільші мегалополіси світу - Токайдо в Японії, Бо ...

Мегантиклінорій

великі підняття земної кори, що містять кілька антикліноріїв та синкліноріїв із загальним підняттям дзеркала складчастості посередині. Зазвичай формують рельєф гірської країни, що складається з кількох хребтів, западин і міжгірних котловин. Наприклад, мег ...

Мегасинкліналь

велика синкліналь простої будови, зіставна з синклінорієм. Має витягнуті обриси й протяжність до декількох десятків і сотень кілометрів.

Географічна наука