Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Медицина в Китаї

Близько 75 % населення Китаю проживає в сільських районах, тому медицина та охорона здоров'я на селі постійно перебувають у центрі уваги держави. Після 1978 року, з часу проведення політики реформ і відкритості медичні органи країни поставили собі за мету подальший розвиток сільської санітарно-гігієнічної роботи і забезпечення селян медичним обслуговуванням, розглядання це як один з ключових моментів будівництва нового соціалістичного села з китайською специфікою.

Поряд з цим на основі всебічного розвитку медицини на селі на перше місце висунуті загальні санітарно-гігієнічні заходи. В даний час в сільських районах в основному сформувалася триступенева (повітова, волосна і сільська) лікувально-профілактична система.

У відповідності до системи державного медичного обслуговування і трудового страхування, створеної в 50-х роках в Китаї лікування робітників і службовців у разі їх захворювання або травм здійснюється повністю за рахунок держави. Ця система зіграла активну роль в охороні здоров'я робітників і службовців, стимулювання економічного розвитку і забезпечення суспільної стабільності. Однак у міру розвитку економіки та поглиблення реформи економічної системи країни все більше проявлялися її недоліки. Оскільки медичне обслуговування зазвичай оплачують держави і підприємства, витрати на ці цілі ростуть надто швидко і стали тягарем для державного бюджету.

З іншого боку, неминуче марнотратство санітарно-гігієнічних ресурсів. Медичне обслуговування в сільських місцевостях, за винятком невеликого числа заможних регіонів, де воно надається безкоштовно, все ще залишається платним. У країні система загального медичного обслуговування ще не досягла досконалості, сфера її дії невелика, тому обов'язково потрібно здійснити реформу системи загального медичного обслуговування.

Реформа медичної сфери в містах і селищах передбачає створити механізм відшкодування витрат медичних установ. Це означає, що система медичного страхування повинна будуватися з урахуванням місцевих фінансових і соціальних умов; витрати на лікування повинні взяти на себе як держава і підприємства, так і самі пацієнти. У сільських районах слід всіляко розвивати і вдосконалювати кооперативну систему медичного обслуговування під керівництвом місцевих урядів, яка функціонує на кошти суспільства за фінансової допомоги уряду і на засадах добровільної участі населення.

Заплановано створити страхові фонди головним чином за рахунок внесків приватних осіб і підтримки з боку колективів і місцевої влади, щоб забезпечити селян елементарним медичним обслуговуванням, виконати завдання профілактики захворювання та уникнути бідності через хворобу. Розширення сфери охоплення системою медичного страхування не тільки сприяє повному та своєчасному обслуговуванню з боку медичних установ, а й відповідає вимогам стабільного розвитку самих медичних установ.

Інші статті про Китай

Китай розташований у Центральній і Східній Азії і є однією з найбільших за площею держав світу. На сході омивається водами Жовтого, Східно-Китайського і...
Тектоніка і геологічна будова. Головні риси рельєфу Китаю знаходяться в тісному зв'язку з геологічною будовою та історією формування території. Китайська...
Особливості клімату Китаю визначаються в цілому різкими відмінностями атмосферного тиску в зимовий і літній сезони. Китай займає значну частину...
Територія Китаю багата водними ресурсами. У її межах протікає понад 50 тис. річок, площа басейну яких перевищує 100 км2. Загальний обсяг стоку річок...
Грунти. Завдяки надзвичайно великій різноманітності природних умов Китаю його грунтовий покрив представлений широким спектром грунтів - від бурих лісових...
Населення КНР складає понад 1,3 мільярди чоловік. Це одна п'ята частина усього населення Землі.Як і для багатьох країн з великими розмірами території для...
У міру прискорення кроків індустріалізації неухильно підвищується рівень урбанізації в Китаї, в 2006 році чисельність міського населення по всій країні...
Національний склад населення. Хоча у КНР існує більше 100 етносів, комуністичний уряд визнає лише 56. Найбільшою етнічною групою Китаю є ханьці (власне...
З кінця 1970-х років Китай проходив трансформацію від закритої системи централізованого планування до більш ринково-орієнтованої, що відіграє важливу...
Протягом всього часу свого існування до середини минулого століття Китай був напівфеодальною країною з нерозвиненим виробництвом і слабкою економікою. В...
Китай з давніх пір є аграрною країною, але з 50-х років минулого століття він приступив до широкомасштабної індустріалізації. На початку 80-х років частка...
Транспорт в Китаї почав розвиватися прискореними темпами з 1949 року, а пік розвитку припав на 1980-ті роки. Будівництво в КНР аеропортів, доріг та...
З кінця 70-х років минулого сторіччя сфера послуг у Китаї отримала достатньо швидкі темпи розвитоку. Це проявляється, головним чином, у двох...
У країні випускається 2160 газет, 7916 журналів, на центральному та провінційному рівні діють 294 радіо-та 560 телестанцій (всього - 950 телеканалів, з...
Близько 75 % населення Китаю проживає в сільських районах, тому медицина та охорона здоров'я на селі постійно перебувають у центрі уваги держави. Після...
У структурі китайського банківського сектора лідируюче положення займають чотири великих державних банки: Банк Китаю - Bank of China - BC; Китайський...
Китайська вища освіта має 100-річну історію. За новітніми статистичними даними, в даний час в Китаї налічується 3 тисячі вузів, у тому числі дві третини є...
До 1960-их років вся зовнішня торгівля Китаю, за невеликим винятком, велася з СРСР і його європейськими союзниками (головним чином з Чехословаччиною,...

Географічна наука