Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Глобалізація

процес формування всеохоплюючої системи взаємовідносин між елементами світового господарства (транснаціональними корпораціями) у результаті часткової втрати державними кордонами бар'єрної функції. Основними формами глобалізації слід вважати: розширення мі ...

Глобалізм

вища стадія інтернаціоналізації та інтеграції світової економіки. Г. — це система абсолютної економічної і політичної влади нових глобальних монополістичних корпорацій, які вийшли з-під контролю націй держав свого походження і базування, маневрують фінанс ...

Глобалістика

(від лат. globe — куля та global — всезагальний, той, що відноситься до всієї земної кулі). Термін Г. увійшов у науковий обіг на межі 60—70-х pp. з виходом у світ перших доповідей "Римського клубу" і трактується як учення про глобальні проблеми людства, Г ...

Глобальна географія

новий напрям суспільної географічної науки, який вивчає просторовий прояв загальнопланетарних процесів і явищ. Зміст глобальної географії охоплює питання освоєння людиною планети, географічні аспекти розвитку матеріального виробництва і невиробничої сфери ...

Глобальна енергосировинна проблема

пов'язана з неналежним забезпеченням людства паливом та сировиною. Проявилась у 70-х роках XX ст., коли спалахнула енергетична й сировинна криза, які зачепили світову економіку. Формування пояснюється швидким, воістину "вибуховим" ростом споживання мінера ...

Глобальна фірма

фірма, яка діє більш ніж в одній країні, трансформугочи одержані нею переваги в галузі досліджень і розробок, виробництва, фінансів, маркетингу в нижчі затрати і вищу репутацію, що недоступно конкурентам, які діють лише на внутрішньому ринку. Така фірма р ...

Глобальне прогнозування

аналіз сучасних та особливостей майбутніх тенденцій розвитку суспільства у формі глобального моделювання; виражається через побудову математичних моделей складних багатофакторних процесів світового розвитку. Словник-довідник з економічної географії. 9- ...

Глобальні проблеми

проблеми, які виникають як результат об'єктивного розвитку суспільства, створюють загрозу всьому людству для його сьогодення і майбуття і для свого вирішення потребують об'єднаних зусиль усієї світової спільноти. До Г. п. відносять природні, природно-антр ...

Глобальність

географічний принцип, який вимагає обов'язкового співвідношення локальних, регіональних, національних континентальних і зональних та інших часткових проблем з їх світовим (глобальним) "фоном". (Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник у ...

Голод

крайній прояв продовольчої проблеми, що обрушувався на маси людей в давні й середні віки, а також в період нової та новітньої історії. Г. проявляється в двох формах: недоїдання і хронічне, постійне голодування. Друга форма призводить до масової загибелі л ...

Географічна наука