Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Газова промисловість

галузь паливної промисловості, що здійснює видобування, зберігання, транспортування та переробку природного газу. Значна кількість природного газу використовується в хімічній промисловості, металургії, будівельній індустрії, машинобудуванні, комунально-по ...

Генна інженерія

напрям біотехнології, біологізоване виробництво, засноване на введенні до організму клітини гібридної ДНК, що містить гени, необхідні для вироблення нею запрограмованого продукту (ферменту, гормону, іншого білку). Сьогодні у Г. і. виділилися такі напрями: ...

Геоглобалістика

напрям розвитку географічної науки, який виник у 80-х роках XX ст. Об'єктом його дослідження є небезпечні глобальні тенденції і глобальні проблеми розвитку людства та пошуку шляхів їх подолання. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т. ...

Географічне середовище

земне оточення людського суспільства, частина географічної оболонки, у тому або іншому ступені освоєна людиною й залучена в суспільне виробництво й соціально-культурну діяльність людства.

Географічний детермінізм

світоглядна концепція, що пояснює соціально-економічний розвиток народів і країн світу географічним фактором – географічним положенням, рельєфом, кліматом, водними, ґрунтово-рослинними й мінеральними ресурсами.

Географічний підхід

загальнонауковий метод, що сполучає при аналізі будь-якої території (малого ареалу й населеного пункту, району, країни, об'єднання країн, континенту, глобальної системи) дві вимоги: облік простору й комплексність – "від геології до ідеології", за Н. Н. Ба ...

Географічний поділ праці

просторова диференціація трудової діяльності в процесі розвитку суспільства, яка проявляється у виробничій спеціалізації окремих економічно взаємозв'язаних територіальних утворень різного таксономічного рангу (країн, районів, центрів і т.п.), в розвитку м ...

Географічний посибілізм

напрямок у географії, що виник на рубежі 19–20 століть як реакція на жорсткі положення географічного детермінізму у вигляді географічної інтерпретації філософської концепції про волю вибору між наявними можливостями.

Географічний простір

складний земний планетний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі і охоплює всі сфери географічної оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу, біосферу і соціосферу. (Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довід ...

Географія культури

розділ соціальної географії, що вивчає територіальні особливості матеріальної та духовної культури.

Географічна наука